nieuws

SEV gaat voortaan verloedering te lijf

bouwbreed Premium

rotterdam – De Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting (SEV) wil een prominentere rol spelen in het ontwikkelen van ideeën voor het leefbaar maken en houden van buurten. Onder het motto Keer de verloedering is dat voortaan een van de drie kernactiviteiten die vanuit het Rotterdamse kantoor worden ontwikkeld.

De andere twee zijn het functioneren van de woningmarkt en maatschappelijk ondernemerschap in de volkshuisvesting (corporaties).

“Deze heroriëntatie betekende afscheid nemen”, laat de stuurgroep weten. “Van ongeveer eenderde van de medewerkers, maar ook van het brede SEV-bestuur en de adviesgroepen. Zij zijn opgevolgd door een klein bestuur en een programma-adviesraad.”

Een rol spelen in het aanjagen van vernieuwing zal steeds centraal staan. Een andere poot van de Stuurgroep Experimenten Volkshuisvesting, het projectmanagement, blijft bestaan maar wordt ondergebracht in een �volle dochter�: SEV Realisatie. Deze neemt het op grotere schaal in praktijk brengen van innovaties voor haar rekening. Voorbeelden zijn het Innovatieprogramma Stedelijke Vernieuwing en Industrieel, Flexibel Demontabel Bouwen (IFD).

De 22 jaar oude stuurgroep heeft na een heroriëntatie besloten zich te gaan richten op slechts enkele grote thema�s waarin de organisatie “werkelijk verschil kan maken”. Daarom wordt afscheid genomen van een groot aantal experimenteerprojecten, zoals rond wonen en zorg en duurzaam bouwen. “Uiteraard nog steeds relevant”, zo wordt erkend, “maar wel thema�s waarin het de komende jaren veel meer gaat om een brede toepassing van eerdere vernieuwingen dan om het vinden van nieuwe oplossingen.”

Voor het maken van verstandige stedelijke vernieuwingsplannen moeten nog wel behoorlijke nieuwe wegen worden gezocht, is geconstateerd. “De afgelopen jaren van herstructurering maken pijnlijk duidelijk dat de bewijsvoering voor de nadruk op grote fysieke ingrepen om het verval te keren, uitermate dun lijkt”, zo wordt fijntjes vastgesteld. Om verval van wijken beter te kunnen voorkomen, wil de SEV ook werk maken van het beter onderkennen van vroege tekenen.

Met veel energie wil de organisatie zich verder richten op de vastgelopen woningmarkt. Speciale aandacht krijgt het middensegment, dat klem blijkt te zitten. “We hebben in Nederland het systeem zodanig georganiseerd dat de corporaties verantwoordelijk zijn voor huishoudens met een bruto jaarinkomen tot 22.000 euro en de �markt� gemiddeld pas wat te bieden heeft bij een bruto jaarinkomen vanaf 45.000 tot 50.000 euro.”

Over de corporaties wordt opgemerkt dat deze aan de ene kant nog niet klaar zijn met de traditionele opgave – voorzien in betaalbare woningen – maar aan de andere kant nog veel minder met nieuwe vraagstukken, zoals de maatschappelijke vraagstukken rond wonen en leven in wijken. “Die uitdaging vraagt om veel vernieuwing en creativiteit.”

De SEV zegt zichzelf als het ware opnieuw te hebben uitgevonden. Dat is het resultaat is van een brede discussie vorig jaar met betrokkenen bij de volkshuisvesting. Daaruit concludeert de stuurgroep dat er nog steeds veel steun bestaat “voor een SEV die maatschappelijke relevante vernieuwingen kan aandragen”. Deze handschoen wordt door de organisatie opgepakt met als doel een bijdrage te leveren “aan de kwaliteit van de samenleving en het samenleven”.

Reageer op dit artikel