nieuws

Schildersbazen willen lagere loonkosten

bouwbreed

rijswijk – Werkgevers in de schildersbranche willen de loonkosten in de sector drastisch terugdringen. Vooral jongeren en ouderen moeten fors inleveren. Dit blijkt uit de visie op arbeidsvoorwaarden en arbeidsverhoudingen van de werkgeversvereniging Fosag.

Turbulent, zo noemt de Fosag de ontwikkelingen in de bedrijfstak. Gedeeltelijk komt dit door het kabinetsbeleid waarin nieuwe regelgeving voor vervroegde uittreding en pensioen, werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid, ziektekostenverzekering en de levensloopregeling al is vastgelegd of wordt ontwikkeld. Voor een ander deel komt het door marktontwikkelingen, onder meer als gevolg van gewijzigde regelgeving voor uitzendarbeid, en uit de doorwerking van de open grenzen binnen Europa.

Neem daarbij de toenemende concurrentie van bedrijven die andere, veelal goedkopere cao�s hanteren, en de opmerking dat de loonkosten over de hele linie te hoog zijn is een logische. “De mate waarin dit problemen oplevert, verschilt tussen sectoren, waarbij de beschikbaarheid van �ontsnappingsmogelijkheden� mede bepalend is voor de mate waarin de loonkosten problemen opleveren. Bedrijven raken opdrachten kwijt aan opdrachtnemers met lagere loonkosten en gaan daardoor zelf op zoek naar vluchtwegen. Deze sneeuwbal zal, als geen maatregelen worden getroffen, snel groter worden”, waarschuwt Fosag.

Een van de maatregelen is de cao in zijn huidige vorm afschaffen. Daarvoor in de plaats moet een raam-cao komen met daaronder aparte deel-cao�s voor de sectoren groot, midden/klein, metaal en glas. In de raam-cao mag niet meer komen dan wat de minister van Sociale Zaken algemeen verbindend wenst te verklaren. Daarmee zou een concurrentienadeel tussen sectoren zijn weggenomen.

Verder moet het loongebouw worden aangepast op een zodanige manier dat werknemers wel zoveel mogelijk hun nettoloon houden, maar de bedrijfstakwig wordt verkleind. Ook wil de Fosag af van vaste toeslagen zoals de voorliedentoeslag en de diplomatoeslag. De werkgevers willen een systeem waarbij variabele toeslagen worden geboden afhankelijk van de werkelijk geleverde prestatie.

Een apart probleem signaleert de Fosag bij leerlingwerknemers. De loonkosten zijn zo hoog dat bedrijven nauwelijks meer leerlingen binnenhalen via de schildersleerbedrijven. Dit komt doordat andere vormen van arbeid zo goedkoop zijn dat zij leerlingen wegconcurreren. De werkgevers stellen dan ook voor om leerlingen als stagiair aan te merken.

De huidige vroegpensioenregeling moet worden afgeschaft en daarmee de werkgeversbijdrage. Net als in de bouw willen ook de schilders het Vakantiefonds vervangen door een normale vakantiegeldregeling. De seniorendagen moeten eveneens op de helling evenals de extra vakantiedagen voor jongeren. En de reiskosten- en reisurenregeling moet uit de cao. Dat kunnen bedrijven zelf wel regelen, vindt de Fosag.

Met al deze wensen van werkgevers is in elk geval één ding duidelijk: een nieuwe cao zal lang op zich laten wachten en waarschijnlijk niet zonder acties worden afgesloten.

Reageer op dit artikel