nieuws

Proef met verhandelbare ontwikkelingsrechten

bouwbreed

den haag – Minister Dekker (VROM) is niet op voorhand tegen verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR) op het platteland.

Haar ministerie ondersteunt een proef van de provincie Limburg naar dit instrument om zodoende de ontwikkeling van het platteland beter betaalbaar te maken. Bij de proef is ook het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit (LNV) betrokken, zo schrijft Dekker aan de Tweede Kamer. Vandaag debatteert de Kamer over grondbeleid en meer instrumenten voor lagere overheden hun eigen invulling hieraan te geven.

De proef vloeit voort uit een onderzoek van het Landbouw Economisch Instituut (LEI), in opdracht van de provincie Limburg. Het probleem van Limburg is dat in sommige delen van het platteland de bebouwingsmogelijkheden te ruim zijn, terwijl ze ergens anders te krap zijn. Het instrument van VOR kan dit ondervangen, aldus het LEI.

Het LEI concludeert in zijn onderzoek dat het mogelijk is dat de provincie aan een ontwikkelaar extra bouwruimte geeft, maar daaraan wel de voorwaarde koppelt dat die ontwikkelaar meebetaalt de aanleg of instandhouding van natuur (groen) en water (blauw). Met deze handel kan volgens het onderzoek in Limburg worden voldaan aan de vraag naar woningen en bedrijventerreinen en krijgt tegelijkertijd het platteland een kwaliteitsimpuls. De VOR zorgen ervoor dat niet de overheid, maar particulieren de prijs bepalen van bebouwingsmogelijkheden.

Dekker ziet wel enkele haken en ogen, maar noemt “het element handel interessant”. Ze vraagt zich af of verhandelbare ontwikkelingsrechten binnen de regelgeving passen en of het meebetalen door de ontwikkelaar aan groen en blauw wel past binnen de reguliere “kostenverhaalcriteria profijt, proportionaliteit en causaliteit”. De vraag is ook, aldus de minister, hoe de schaarste aan bebouwingsmogelijkheden die in zo�n systeem nodig is om de te verhandelen rechten een bepaalde waarde te geven, zich verhouden tot het bevorderen van de woningbouwproductie en de aanleg van bedrijventerreinen. Tevens waarschuwt ze voor willekeur.

Reageer op dit artikel