nieuws

Proces van de eeuw voor bouwnijverheid

bouwbreed

rotterdam – Bij de Rotterdamse rechtbank begint maandag voor de bouw het proces van de eeuw. Vier aannemers en twaalf bouwbazen staan terecht voor bouwfraude. De inzet is hoog: miljoenenboetes, gevangenisstraffen en zwarte lijsten hangen verdachten boven het hoofd.

Ruim drie jaar na de onthulling van de bouwfraude door voormalig Koop Tjuchem-directeur Ad Bos, begint de rechtbank aan de inhoudelijk behandeling van de strafzaak. Komende weken wordt duidelijk welk bewijs justitie in de afgelopen jaren heeft verzameld. En vooral ook hoe hard het vergaarde materiaal is. Veel grote fraudezaken zijn afgelopen jaren op dat punt stukgelopen.

Het Openbaar Ministerie zegt aan de vooravond van het proces echter “een keiharde zaak” te hebben. Het gevolg van uitvoerig onderzoek, aldus justitie. Drie jaar lang speurde ze in de bouwwereld naar duistere zaken en onregelmatigheden. Invallen werden verricht bij een groot aantal bouwondernemingen, meer dan honderd getuigen en verdachten werden gehoord.

“We zijn zo zeker van onze zaak”, zegt een justitiemedewerkers betrokken bij het onderzoek, “dat we de bouwers zelfs deelneming aan een criminele organisatie ten laste hebben gelegd. Een feit dat doorgaans toch lastig te bewijzen is.”

De Rotterdamse rechtbank neemt de bouwzaak in elk geval uiterst serieus. Maar liefst veertig zittingsdagen zijn uitgetrokken voor het megaproces. Ook de locatie is bijzonder. De rechtszaak wordt behandeld in het streng beveiligde deel van het gerechtsgebouw, ook wel bekend als de superrechtbank. Kennelijk verwacht de rechterlijke macht een felle strijd.

Als het aan het legertje advocaten van verdachte bedrijven en personen ligt, wordt het dat ook zeker. Al tijdens de regiezittingen vorig jaar oktober kozen zij frontaal de aanval. Dat zal ook de strategie zijn tijdens het verdere verloop, waarschuwen enkele betrokken raadsmannen alvast.

De belangen zijn dan ook groot. De strafbare feiten die ten laste zijn gelegd – oplichting, valsheid in geschrifte, deelneming aan een criminele organisatie, overtreding van de Wet economische mededinging en omkoping – kunnen bij een veroordeling leiden tot jarenlange gevangenisstraffen en torenhoge geldboetes. Voor de bedrijven dreigt bovendien de zwarte lijst. Uitsluiting van overheidsopdrachten zou financieel meer dan rampzalig voor hen zijn.

De verdediging zal in de rechtszaal zeker bezwaar maken tegen het vervolgingsbeleid van justitie. Hoewel nagenoeg de hele bouw betrokken was bij het systeem van vooroverleg en prijsafspraken, worden slechts vier aannemers voor de rechter gesleept. Volgens de advocaten getuigt dat van een “onvoorstelbare willekeur”.

De strafpleiters willen ook gaan aantonen dat de overheid altijd op de hoogte is geweest van het vooroverleg van bouwers. In dat geval kan volgens hen geen sprake zijn geweest van oplichting, één van de beschuldigingen van justitie aan het adres van verdachten.

De raadsmannen vinden overigens dat hun cliënten helemaal geen eerlijk proces meer kunnen krijgen. Door alle ophef en publiciteit rondom de affaire zijn ze volgens hen allang veroordeeld. In het vonnis tegen Bos, die onlangs in Rotterdam werd veroordeel voor omkoping van een ambtenaar, zien zij daarvoor het ultieme bewijs. De rechtbank omschreef de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem in die uitspraak als “gegevens betreffende frauduleuze praktijken”. Volgens de advocaten wordt de bouwfraudezaak juist gevoerd om vast te stellen of sprake is van frauduleuze praktijken.

Verdachten zijn door alle ophef bij voorbaat al veroordeeld

Reageer op dit artikel