nieuws

Overstromingsgevaar onderschat

bouwbreed

Het Pentagon wist het een jaar geleden al. Als we niks doen tegen het broeikaseffect dan teisteren vloedgolven mogelijk al vanaf 2007 de Nederlandse kustverdediging en lopen steden als Den Haag en Leiden het risico onder water te komen. Engeland, die andere trouwe bondgenoot, krijgt een Siberisch klimaat. Watertekorten en overstromingen leiden over de hele […]

Het Pentagon wist het een jaar geleden al. Als we niks doen tegen het broeikaseffect dan teisteren vloedgolven mogelijk al vanaf 2007 de Nederlandse kustverdediging en lopen steden als Den Haag en Leiden het risico onder water te komen. Engeland, die andere trouwe bondgenoot, krijgt een Siberisch klimaat. Watertekorten en overstromingen leiden over de hele wereld tot hongersnood, anarchie en oorlog.

Na hun �War on terror� weer een natte droom van de Amerikanen? Te oordelen naar de reacties was dat het geval. Niet serieus, luidden de meeste commentaren. De Telegraaf pakte weliswaar groot uit met de waarzeggerij uit Washington maar daarna is er ook in ons land weinig meer van vernomen. Toch kun je het Pentagon, achteraf gezien, niet helemaal ongelijk geven. Dat bleek dezer dagen. Een internationale �taskforce� van wetenschappers, politici en zakenmensen stelde als een nieuwe Club van Rome dat de kritische grens van het broeikaseffect inderdaad bijna bereikt is. Doen we niks, dan bereikt de opwarming van de aarde binnen tien jaar het onomkeerbare �point of no return�. De groep voorspelt extreme droogte, afstervende bossen, smeltende ijskappen en een

stijgende zeespiegel. Ditmaal wel serieuze reacties. Van de Britse premier Tony Blair bijvoorbeeld. Die wil zijn komende voorzitterschap van de Europese Unie aangrijpen om het beleid inzake klimaatverandering een nieuwe impuls te geven. En hij riep de G-8 van de

belangrijkste industrielanden op om hun beleid drastisch te wijzigen.

In Nederland hoorden we Pieter van Geel van Milieu. In het verleden is deze staatssecretaris wel eens laksheid verweten maar de dappere CDA-er ziet nu wel degelijk buien hangen. Zijn actie?

Het RIVM mag van hem uitzoeken welke dieren het straks niet overleven. En wat er met onze dijken gebeurt c.q. welke delen van ons land het niet droog houden. Toe maar: wat een daadkracht! Alsof we dat onderhand al niet weten.

Dan hoor ik liever Sybe Schaap, voorman van de waterschappen.

Enkele dagen

voor de publicatie van het taskforce-rapport verklaarde hij op een partijraad van de VVD dat de kans op overstromingen in Nederland ernstig wordt onderschat.

We vinden Al-Qa�ida al een enorm gevaar maar we worden het meest bedreigd door het water, waarschuwde Schaap. Dat gevaar is hier groter dan alle andere gevaren bij elkaar. Het verleden heeft bewezen dat we bij grote overstromingen altijd te laat hebben gereageerd.

Een man van mijn hart, die Schaap. En zo historisch onderlegd. Met gevoel voor actualiteit ook. Ik zou hem wel kunnen zoenen, ware het niet dat hij een baard heeft en ware het niet dat hij mij een beetje té hard van stapel liep. Kijk, zei Schaap namelijk ook, de overheid investeert veel te weinig in dijkverzwaringen en andere maatregelen tegen dat overstromingsgevaar. De waterschappen willen best meebetalen. Maar dat betekent wel dat de waterschapsbelastingen extra omhoog moeten.

Dat is met alle respect toch weer die bekende natte droom van een bestuurder die problemen louter denkt op te lossen door nog meer geld weg te halen bij burgers en bedrijven. Alsof er geen alternatief is. Een nationale herijking van prioriteiten bijvoorbeeld. Zelfs bij waterschappen moet dat mogelijk zijn.

Reageer op dit artikel