nieuws

Orderportefeuilles weer goed gevuld Voorraad b&u groeit tot 7,7 maanden

bouwbreed Premium

amsterdam – De orderportefeuilles in de bouw zijn bij de start van 2005 dikker dan afgelopen twee jaar het geval is geweest. Dat blijkt uit de conjunctuurmeting die het Economisch Instituut voor de Bouwnijverheid periodiek maakt voor de Europese Commissie.

Eind januari 2005 bedroeg de orderportefeuille in de bouwnijverheid 7,1 maanden, een toename van 3 procent ten opzichte van de maand ervoor. Sinds december 2002 is het niveau van de orderportefeuille niet zo hoog geweest.

De omvang van de orderportefeuille in de burgerlijke en utiliteitsbouw is gegroeid met 0,2 maand tot 7,7 maanden. Zowel in de woningbouw als in de utiliteitsbouw nam de orderportefeuille met respectievelijk 3,5 en 1,5 procent toe.

Het orderboek van de grond-, water- en wegenbouw nam in omvang met 0,2 maand toe, van 4,7 maanden tot 4,9 maanden. De groei komt geheel voor rekening van de grond- en waterbouw waar de orderportefeuille met 4 procent steeg tot 5,1 maanden.

Ongeveer één op de zes bouwbedrijven ondervindt stagnatie van het onderhanden werk. Gebrek aan orders werd als belangrijkste oorzaak genoemd. De wegenbouwbedrijven hadden het meest last van stagnatie (42 procent). Naast onvoldoende orders ondervonden zij in januari 2005 ook de meeste hinder van het winterweer.

Een kwart van de bouwbedrijven vindt het onderhanden werk klein voor de tijd van het jaar. Een groep van 9 procent noemt daarentegen de voorraad groot. In de wegenbouw bestempelt meer dan eenderde van de bedrijven het onderhanden werk als klein en 2 procent als groot.

Toch zijn vooral de gww-bedrijven een stuk positiever over de te verwachten personeelsontwikkeling dan in december 2004. Verwachtte toen nog ruim tweederde van deze bedrijven een daling van het personeelsbestand, in januari is dat aandeel gedaald tot 13 procent. In de wegenbouw is dit zelfs gedaald van 51 procent vorige maand tot 15 procent nu. Voor de b&u geldt dat per saldo meer bedrijven een personeelsuitbreiding (15 procent) verwachten, dan een inkrimping (7 procent).

Prijsontwikkeling

Voor het eerst sinds november 2003 zijn de bedrijven in de gww per saldo positief over de te verwachten prijsontwikkeling. Eind januari 2005 verwacht in deze sector 10 procent een stijging van de afzetprijzen tegenover 5 procent dat een daling verwacht. In de sector b & u zijn deze percentages respectievelijk 18 en 2.

Aan de conjunctuurmeting van het EIB verlenen ruim vierhonderd hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.

Reageer op dit artikel