nieuws

Ontkoppel grond en bouwrecht niet

bouwbreed

voorburg – De ontwikkelaars en bouwondernemers in de NVB zijn geschrokken van de pogingen in de Tweede Kamer om grondeigendom en bouwrechten te ontkoppelen. Zij vrezen een sterkere verstoring van de markt als gemeenten nog meer macht krijgen.

“Het zou in het belang van de consument moeten zijn. Maar dat is niet juist. Minder concurrentie op de grondmarkt leidt niet tot lagere grondprijzen en evenmin tot meer kwaliteit zoals blijkt uit een RIGO-onderzoek in 2003”, zegt NVB-directeur F. Nuss.

Een meerderheid in de Tweede Kamer heeft bij minister Dekker (VROM) dinsdagavond afgedwongen een onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van ontkoppeling van grondeigendom en ontwikkelingsrecht. De bewindsvrouw stemde schoorvoetend in met dit initiatief van PvdA-fractielid A. Duivesteijn, dat steun kreeg van CDA, LPF en GroenLinks. Eerder in het debat over grondbeleid had ze duidelijk beargumenteerd dat ze niet wil tornen aan het eigendoms- en zelfrealisatierecht.

Volgens Duivesteijn hebben met name de grote projectontwikkelaars en aannemers te veel macht op bouwlocaties. Door deze sterke grondposities hebben gemeenten aan de andere kant van de tafel een te zwakke onderhandelingspositie en is de aspirant- woningkoper uiteindelijk de dupe omdat de prijs-kwaliteitsverhouding zoek is, aldus Duivesteijn. Kleinere ontwikkelaars hebben vanwege hun smallere beurs ook nauwelijks kans om zich te mengen in de strijd om bouwlocaties, waardoor van concurrentie amper sprake is, meent hij.

Gemeenten hebben naar de mening van Dekker genoeg middelen om het hoofd te bieden aan de macht van projectontwikkelaars, onder meer via het bestemmingsplan. Ook vindt ze het afschaffen van het zelfrealisatierecht botsen met het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden, waarin het eigendomsrecht is gewaarborgd.

Nuss is het met de minister eens dat gemeenten genoeg mogelijkheden hebben. “Er zijn al twee wijzigingen in de Wet voorkeursrecht gemeenten aangebracht die de mogelijkheden van gemeenten versterken. Nu al zie je dat de excessief gestegen grondprijzen vooral naar gemeenten toevloeien. Die houden daar inefficiënte apparaten mee in stand of besteden het aan geheel andere zaken dan de kwaliteit van woningen en woonomgeving.”

Nuss weet zich in zijn mening gesteund door het RIGO. Die concludeerde in 2003 dat de grondprijzen voor duurdere koopwoningen excessief zijn gestegen zonder dat daar iets voor de consumenten tegenover stond. Dat had te maken met de krappe huizenmarkt waarvan gemeenten volop hebben geprofiteerd. Waar al dat geld is gebleven is niet met zekerheid te zeggen, omdat het gemeentelijk grondbeleid een �black box� is waar zelfs de gemeenteraad geen inzicht in krijgt, laat staan de burger.

“Als de Kamer zijn zin doordrijft, dan zullen ontwikkelaars hoe langer hoe minder initiatieven nemen. Dat zou slecht zijn voor de woningbouw”, waarschuwt Nuss.

Reageer op dit artikel