nieuws

NS Vastgoed bezit potentiële parel Amersfoort Wagenwerkplaats in de race voor monumentenstatus

bouwbreed

amersfoort – Tussen het spoor en de Amersfoortse wijk Soesterkwartier ligt een terrein van 160 hectare met enorm veel ontwikkelingspotentie. Zolang er lpg-wagons gerangeerd worden, zijn de mogelijkheden van het gebied echter beperkt. Daardoor is de toekomst ongewis, maar volgens eigenaar NS Vastgoed niettemin veelbelovend.

Station Amersfoort is een van de weinige rangeerstations in Nederland met een goed verzorgde milieuvergunning. Dat kan zo zijn nadelen hebben. Omdat Amersfoort het goed voor elkaar heeft, komt zij niet snel in aanmerking voor een Rijksbijdrage om de risicovolle rangeeractiviteiten naar een locatie buiten de bebouwde kom te verplaatsen. Andere gemeenten in Nederland zonder deugdelijke vergunning gaan simpelweg voor. Kortom, Amersfoort lijdt onder de wet van de remmende voorsprong.

Door de rangeeractiviteiten is woningbouw in de buurt van het spoor om veiligheidsredenen (nog) niet toegestaan. “We gaan ervan uit dat er geen woonruimte komt zolang er gas gerangeerd wordt”, geeft projectmanager Heino Abrahams van de gemeente Amersfoort aan.

Daarnaast mogen op het bedrijventerrein rondom de voormalige wagenwerkplaats, tussen het spoor en de wijk Soesterkwartier, niet meer dan vierhonderd personen worden toegelaten. �Nachtelijk verblijf� is evenmin toegestaan. Al hebben de krakers in de kantoorruimte van de wagenwerkplaats daar geen boodschap aan.

Eens behoren de rangeeractiviteiten van gevaarlijke stoffen tot het verleden, daar twijfelen betrokken partijen niet aan. Op dat moment bezit eigenaar NS Vastgoed een lap grond met enorm veel ontwikkelingsmogelijkheden: in het centrum van de stad en naast het spoorknooppunt van Nederland. Het terrein wordt dan ook gezien als potentiële parel in de stad.

Naar alle waarschijnlijkheid volgt een definitieve herontwikkeling pas na 2015, tenzij de milieuvergunning wordt heroverwogen en aangepast. Deze is ooit gebaseerd op toekomstige cijfers en daardoor momenteel te streng voor de daadwerkelijke activiteiten. Een minder strenge vergunning is nu al mogelijk.

Als gemeente en NS Vastgoed eerder tijd en geld beschikbaar hebben, kan ook eerder met de invulling van het gebied worden begonnen. “Maar Amersfoort heeft het voorlopig heel druk met andere stadsdelen”, geeft Abrahams aan. Ook NS Vastgoed heeft de komende jaren genoeg andere projecten op het programma staan en vindt het prima nog even te wachten met de definitieve invulling van het gebied.

NS Vastgoed richt zich voorlopig puur op het beheer van de toekomstige A-locatie. Tot de grote ontwikkelingen beginnen, wordt getracht het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken met een tijdelijke bestemming. Wat het in de tussentijd precies gaat worden, staat nog open. Een van de mogelijke huurders van de voormalige wagenwerkplaats waarmee NS Vastgoed gesprekken voert, is afkomstig uit de railsector.

Als de wagenwerkplaats een nieuwe huurder krijgt uit de �spoorweghoek�, zal deze branche voorlopig dominant aanwezig blijven. Op het terrein bevindt zich immers ook een opleidingscentrum van de NS, terwijl de oorspronkelijke wagenloods is gerenoveerd en voor tien jaar verhuurd aan Herik Rail uit Nieuwegein dat hier zijn feesttreinen stalt en onderhoudt.

Cultuurpark

Mogelijk is ook dat de artistieke sector het terrein voorlopig gaat domineren. Een architectenbureau is in vergevorderde onderhandelingen met NS Vastgoed om gezamenlijk een historisch spoorweggebouwtje op het terrein te renoveren en vervolgens te huren. Een ander architectenbureau is al langer gevestigd op het terrein. De voormalige kantoren van de wagenwerkplaats zijn met weinig aanpassingen prima in gebruik te nemen als atelier. Als de wagenwerkplaats zelf ook nog een cultureel of artistieke gebruiker krijgt, is het gebied al snel een cultuurpark.

Dat is een van de bestemmingen die studenten planologie van de Saxion Hogeschool Deventer vorig jaar op verzoek opperden. Andere opties waren volgens hen een recreatiepark en een nationaal sportcentrum voor binnensporten. NS Vastgoed heeft voorlopig geen voorkeur. De eigenaar is tevreden als het gebied weer leefbaar wordt en de huurinkomsten de beheerkosten dekken. Een bijkomende eis is dat de bewoners van het Soesterkwartier het terrein snel als een aanvulling op hun wijk beschouwen.

De kans is groot dat de wagenwerkplaats een rijks- of gemeentelijk monument wordt. De Raad voor Cultuur ziet de waarde van het complex in en heeft het hoofdgebouw en andere delen van het terrein bij staatssecretaris Van der Laan van cultuur voorgedragen als Rijksmonument.

De aanvraag voor de monumentenstatus van de honderd jaar oude wagenwerkplaats is gedaan door de Stichting Industrieel Erfgoed Stad Amersfoort (Siesta). Volgens de stichting is het gebouw uniek, ook al omdat het door de jaren heen goed geconserveerd is. Daarnaast liggen de spooractiviteiten “diep verankerd” in de nabijgelegen wijk Soesterkwartier, waar vroeger veel spoorarbeiders woonden.

De wagenwerkplaats heeft rond de eeuwwisseling zijn functie verloren. De divisie goederenvervoer van de spoorwegen fuseerde toen met Deutsche Bahn en zodoende werd het onderhoud van het materieel naar Duisburg verplaatst.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels