nieuws

Noren investeren voor 3 miljard euro in railnet

bouwbreed Premium

oslo – Noorwegen steekt de komende 10 jaar 3 miljard euro in de uitbouw en verbetering van het spoorwegnet.

De railbeheersdienst van het Rijk (Jernbaneverket) is zojuist gestart met de invulling van het investeringsprogramma, zodat dit in de loop van het najaar bij de begrotingsbehandeling ter goedkeuring kan worden voorgelegd aan het parlement. De realisering van de aan te wijzen projecten volgt vanaf 2006. Volgens de beheersdienst gaat het om de omvangrijkste inzet voor het vervoer over de rails in de moderne tijd, dat wil zeggen sinds de introductie van het spoor in Noorwegen in 1854. Het aantal nieuwe trajecten blijft desondanks uitermate beperkt, zo blijkt uit de eerste voor een inspraakronde opgestelde plannen. Tevens concentreert zich de plannenmakerij voor het leeuwendeel op de dichtbevolkte regio�s in het Zuiden en Oosten, waar de bestaande trajecten van een dubbel spoor worden voorzien.

Mede daardoor, maar ook door andere maatregelen, wordt het veiligheidsniveau en de ritfrequentie opgekrikt, zodat de trein een reëel alternatief kan zijn voor de auto. Dat laatste is de hoofddoelstelling zoals die al enkele jaren geleden werd geformuleerd in het nationaal transportplan. Binnen de kaders daarvan zullen de bedoelde investeringen worden gedaan.

Reageer op dit artikel