nieuws

Nog geen prijsvraag Zuiderzeelijn

bouwbreed

den haag – Een prijsvraag voor de Zuiderzeelijn onder marktpartijen toont nut en noodzaak van deze verbinding niet aan. Dit stelt de Tijdelijke Commissie Infrastructuurprojecten (TCI).

De prijsvraag maakt alleen duidelijk welke varianten van de Zuiderzeelijn financieel en operationeel haalbaar zijn en hoe groot de onrendabele top is.

De TCI (�commissie-Duivesteijn�) reageert hiermee, in antwoord op kamervragen over de eind vorig jaar gepubliceerde eindrapporten, op het �tegenrapport� van de stuurgroep Zuiderzeelijn. In dit document pleit de stuurgroep, onder voorzitterschap van de Groningse commissaris van de koningin H. Alders, voor het zo snel mogelijk starten van de prijsvraag. Dan zal ook nut en noodzaak duidelijk worden, redeneert de stuurgroep.

De TCI concludeert vooralsnog niet te starten met de prijsvraag, omdat de Tweede Kamer nog niet beschikt over alle relevante informatie om een discussie over nut en noodzaak te kunnen voeren. De TCI pleit er dan ook voor om eerst in de Kamer een structuurvisie vast te stellen, om aan de hand daarvan het aanbestedingstraject te starten, met al dan niet een prijsvraag. Dit brengt voor marktpartijen ook geen risico�s met zich mee, aldus de commissie. Zowel kabinet als de stuurgroep stellen een omgekeerde volgorde voor: eerst de prijsvraag met aanbestedingsprocedure en daarna de besluitvorming in de Kamer.

Volgens de TCI hebben adviesraden van de regering en onafhankelijke planbureaus zoals CPB, RIVM en SCP tot op heden of uitgesproken negatief over de Zuiderzeelijn geoordeeld of menen ze dat de nut- en noodzaakfase nog niet is afgerond. “Hierbij had mogen verwacht dat het kabinet en overigens ook de stuurgroep Zuiderzeelijn inhoudelijk zouden hebben gereageerd op de relevante adviezen”, aldus de commissie.

De TCI heeft het kabinet tot op heden vergeefs verzocht om inzage in de adviezen van de Interdepartementale Commissie Economische Structuurversterking (ICES), waarin topambtenaren zitting hebben, en van de Rijksplanologische Commissie (RPC). Deze adviezen hebben waarschijnlijk geleid tot de kabinetsbesluiten van 2001 en 2004 om een planstudie naar de Zuiderzeelijn te starten.

Reageer op dit artikel