nieuws

NEN gaat windhinder hoogbouw te lijf

bouwbreed

delft – Het normalisatie-instituut NEN komt nog dit jaar met een norm die moet zorgen dat ernstige windhinder rond hoge gebouwen wordt voorkomen. “Het mooist zouden wij het vinden als gemeenten deze norm een plek geven in hun bestemmingsplannen”, zegt ir. R.H.M. Nouwen van het NEN.

De normcommissie windhinder, waarvan Nouwen de secretaris is, is het inmiddels eens over de inhoud. Gewerkt wordt aan een concepttekst die eind maart, begin april bekend wordt gemaakt. “Dat is de kritiekversie. Drie maanden lang kan iedereen er commentaar op leveren. Daarna komt de definitieve norm, ergens in het najaar.”

Een effectieve hulp bij de toepassing ervan vormt de nieuwe praktijkrichtlijn (NPR) waarmee de windstatistiek op elke plek in Nederland nauwkeurig kan worden bepaald. Het NEN heeft de berekeningsmethode hiervoor ontwikkeld op basis van de meetgegevens van het KNMI over de afgelopen veertig jaar.

De windstatistiek kan hiermee worden bepaald tot op een hoogte van 60 meter met een onzekerheid van slechts 10 procent. Die kennis is van groot belang voor een betrouwbare berekening van de effecten van een hoog gebouw, weet Nouwen. “Het wordt een hele vooruitgang vergeleken met de maar drie globale categorieën waarin een locatie nu kan vallen: de kuststrook, het gebied een paar kilometer daarachter en de rest van Nederland.

De praktijkrichtlijn wordt omstreeks april bekendgemaakt, ongeveer gelijk met de ontwerp-NEN-norm.

Doel van de norm is niet de mogelijkheden om de hoogte in te gaan te beperken, onderstreept Nouwen. Hij zorgt er samen met de windstatistiek voor dat je beter van tevoren kunt bepalen wat de effecten zijn, zodat je al in de ontwerpfase maatregelen kan nemen.

“Aan de hand van een aantal parameters is makkelijk te bepalen of er waarschijnlijk of zeker windhinder zal optreden.” Wanneer en hoe dat gebeurt, is bij specialisten wel bekend, maar krijgt in de praktijk vaak onvoldoende aandacht, stelt Nouwen. “Het probleem wordt nogal eens onderschat. Je weet hoe dat gaat met de bouw, als een project eenmaal loopt, is de trein niet meer te stoppen.” De NEN-norm geeft ook duidelijkheid over de stappen die moeten worden genomen als blijkt dat er inderdaad kans is op hinder.

Het schadelijke effect van hoogbouw op het windklimaat in de buurt varieert van onaangenaam tot gevaarlijk. Dat laatste moet in elk geval worden uitgesloten, is het uitgangspunt. Vooral hele hoge gebouwen zullen echter altijd hun invloed doen gelden. “Of die acceptabel is, hangt af van wat je in de omgeving wilt: gaat het er bijvoorbeeld alleen om een wandeling naar het werk of wil je er ook kunnen winkelen. In het laatste geval zullen de eisen strenger moeten zijn.”

Door schade en schande wijs geworden, hebben in het bijzonder de grotere steden al een eigen preventief beleid ontwikkeld. Met de binnenkort verschijnende norm reageert het NEN op de roep van deze gemeenten om heldere criteria, aldus Nouwen. “Ze zitten er echt op te wachten, is onze indruk.”

Reageer op dit artikel