nieuws

Negentig miljoen voor verbetering van Friese dijken

bouwbreed Premium

leeuwarden – Wetterskip Fryslân heeft circa 170 kilometer Friese zee- en IJsselmeerdijken beoordeeld en getoetst aan de door de Wet op de Waterkering gestelde normen. Daaruit blijkt dat de Friese dijken veiliger zijn dan ooit tevoren, maar het wettelijk voorgeschreven veiligheidsniveau nog niet overal is bereikt.

Om aan alle eisen te voldoen moet het Rijk, volgens de berekeningen van het waterschap, zeker 90 miljoen euro beschikbaar stellen voor verbeteringen, zoals dijkbekleding en herstel van grasmatten.

Bij de toetsing van de veiligheid van de dijken gelden strikte berekeningen die door het Rijk zijn vastgesteld. Deze zogeheten golf- en randvoorwaarden zijn onderhevig zijn aan voortschrijdend inzicht en worden regelmatig bijgesteld. Bij de toetsing aan de laatste normen blijkt dat bijna 20 procent van de zeedijken eraan voldoet.

De rekenregels bleken echter niet toereikend te zijn voor alle onderdelen van de Friese dijkstrekkingen, zoals de steile steenbekledingen van de IJsselmeerdijken en de sterkte van sommige grasbekledingen. Volgens de tot nu toe geldende verwachting zijn ook deze dijken veilig, maar wanneer er nieuwe toetsingsnormen komen, sluit het waterschap het niet uit dat ook daar het nodige zal moeten gebeuren.

Reageer op dit artikel