nieuws

MTCC wil lat voor hout uit Maleisië steeds hoger leggen

bouwbreed

utrecht – De lat wordt steeds hoger gelegd en nu legaliteit gegarandeerd is gaat alle aandacht uit naar duurzaamheid. Dat antwoordt het MTCC in reactie op kritiek van mensenrechtenorganisaties dat het Maleisische houtkeurmerk zou rammelen.

Deze week is de Malaysian Timber Certification Council tijdelijk ingetrokken bij houthandelaar DPW Van Stolk op de Bouwbeurs. In een hoek in de stand in hal 10 van het Jaarbeurscomplex staat een grote stapel meranti-hout uit Maleisië. Met een niet te missen MTCC-stempel. Een eerste partij hout voorzien van dat keurmerk vond ruim twee jaar geleden haar weg naar Nederland. Inmiddels zijn er al vele kuubs hout gevolgd. Hoewel lang niet iedereen ervan overtuigd is dat daarmee ook duurzaamheid is gewaarborgd. Sheam Satkuru-Granzella van het Londense kantoor van MTCC weerlegt graag de vooroordelen die circuleren over het certificaat. De legaliteit is inmiddels dik in orde, verzekert ze. Hout met een MTCC-certificaat is met instemming van de Maleisische overheid gekapt, verwerkt en verhandeld. Sinds december vorig jaar is bovendien de beruchte Indonesiëroute afgesneden, waarlangs illegaal tropisch hardhout uit Indonesië via Maleisië werd witgewassen en als Maleisisch hout haar weg vond over de wereld.

Satkuru-Granzella begrijpt eenvoudigweg niet dat haar land nog vaak over één kam wordt geschoren met het naburige Indonesië. De omstandigheden in de twee landen zijn onvergelijkbaar. Politiek, economisch en sociaal is Maleisië veel stabieler. En de rechterlijke macht opereert compleet onafhankelijk, verzekert ze. Rechters hebben regelmatig uitspraken gedaan over bosbouwconflicten waarbij de houtkapbedrijven aan het kortste eind trokken.

Dat bedrijven door de kortlopende concessies geen oog zouden hebben voor de langere termijn en de bossen achterlaten als een soort slagveld, bestrijdt ze. De overheden van de deelstaten zijn eigenaar van de bossen en geven heel duidelijk aan wat wel niet mag. Zij markeren ook de stammen die geveld mogen worden. Die overheden hebben volgens Satkuru-Granzella beslist oog voor de langere termijn. Sinds 1901 is de Maleisische bosbouw gestoeld op Engelse leest.

De bos- en houtindustrie is onmiskenbaar een inkomstenbron voor het land, die het graag aanboort. Maar tegelijkertijd is het ook weer niet zo�n belangrijke post, dat die alle andere belangen overschaduwd, verzekert Satkuru. In totaal is 5 procent van het bruto nationaal product van Maleisië afkomstig van de houtindustrie.

Dat duurzaamheid voor het MTCC van belang is komt volgens de zegsvrouw het duidelijkst tot uiting in de nieuwe criteria, de zogenaamde MC&I, die dit jaar worden ingevoerd. Begin 2006 moeten alle houtkapbedrijven die hebben ingevoerd.

Die gaan volgens MTCC een stuk verder en zijn volgens de organisatie technisch gelijkwaardig FSC. Al lijkt FSC het daar nog niet mee eens te zijn, erkent Satkuru-Granzella. Daarover moeten ze nog eens van gedachten wisselen.

MTCC, hal 10 A040.

Reageer op dit artikel