nieuws

Mosae Forum Maastricht steunt op vertrouwen Mosae Forum Mergel

bouwbreed

maastricht – “Het succes van een project hangt in hoge mate af van het vertrouwen tussen de partners. Men moet dingen tegen elkaar durven zeggen. En er is continuïteit nodig. Verder moeten de contracten helder zijn en precies omschrijven wat men van elkaar verwacht”.

Volgens N. Eurlings, algemeen directeur van projectontwikkelaar 3W in Maastricht, zijn dat de absolute voorwaarden om een pps-project succesvol te kunnen afronden. Hij predikt openheid in de onderlinge relatie. “Er mag nooit een verliezer uitkomen en men mag zich nooit een verliezer voelen”.

Ook het prestigieuze plan Mosae Forum op de westoever van de Maas in Maastricht kende hobbels. In het oorspronkelijke plan zou een drielaagse, ondergrondse parkeergarage komen onder de inmiddels verdwenen Stadhuisstraat. De parkeergarage in de Gubbelstraat zou blijven staan. Bij nader inzien geen gezicht. En dus werd besloten de parkeergarage te slopen en de nieuwe garage vierlaags te maken.

“Alle veranderingen kosten in principe geld”, zegt Eurlings. “Er moest een alternatief voor 450 parkeerplaatsen komen. Die vierde laag komt op een mergellaag, zo�n 14 meter onder het niveau van de Maas en gelegen direct naast de Maas. Wij zijn de uitdaging aangegaan. En het is opgelost. Vier lagen en waterdicht.

Aan dit welslagen liggen volgens de projectontwikkelaar een paar andere, eerdere contracten ten grondslag, met duidelijke financiële uitgangspunten. Financiële discussies zijn geen optie.

“Natuurlijk is er veel wantrouwen tegen projectontwikkelaars”, stelt Eurlings. “De gemeente wil weten waar zij aan toe is. De gemeenteraad heeft geen behoefte aan moeilijke calculaties. Toen later de wens ontstond voor een raadzaal, was dat door de open overlegstructuur eigenlijk geen groot probleem.”

In het project Mosae Forum werken niet alleen de gemeente en ontwikkelaar 3W samen, maar ook belegger ING Real Estate Investment Management als rechtsopvolger van Nationale Nederlanden Vastgoed, eigenaar van een van de twee oude, inmiddels gesloopte stadskantoren. De gemeente is verantwoordelijk voor de infrastructuur en openbare ruimte, 3W voor de bouw van kantoren, raadzaal, winkels en horeca, parkeergarage en enkele luxe appartementen op de winkels op de plaats van de oude parkeergarage. ING koopt de winkels van 3W.

Het project kost inmiddels bijna 162 miljoen euro, waarvan de gemeente rond 50 miljoen voor haar rekening neemt.

Het project Mosae Forum komt globaal op en rond de Stadhuisstraat in het verlengde van de Wilhelminabrug. De stadskantoren aan weerszijden verdwijnen, evenals de parkeergarage aan de Gubbelstraat. De Wilhelminabrug krijgt twee aanbruggen, waardoor het plein vanaf de brug een V-vorm krijgt.

De architecten Bruno Albert en Jo Coenen zijn verantwoordelijk voor het ontwerp. Er komen kantoor- en winkelruimten, een nieuwe raadzaal, horeca en 1150 parkeerplaatsen. Mosae Forum krijgt een doorgang naar de Markt (die autovrij wordt), en de gebieden Entre Deux en Belvédère.

Het project, waarvan de ontwikkeling in 1990 begon, moet in het voorjaar van 2006 klaar zijn.

Het project Mosae Forum wordt in fasen aanbesteed. De parkeergarage wordt gebouwd door bouwcombinatie vof Maasboulevard Maastricht met daarin de VWS-bedrijven Van Kan-Jongen en Van Hattum en Blankevoort Regio Zuid.

In Nederland was nog niet eerder een diepe bouwput gemaakt tot in de mergellaag. Niet het formaat van 130 bij 80 meter of de diepte van 14 meter was bijzonder, maar vooral de grondsoort en de schommelende grondwaterstand.

In een eerdere fase heeft Visser en Smit Bouw de bouwput gemaakt met 4500 vierkante meter aan diepwanden in combinatie met 365 horizontale groutankers en 420 stuks GEWI-trekpalen als verticale verankering. Die is nodig om te voorkomen, dat de kelder door het grondwater omhoog wordt gedrukt. Berekeningen over de waterdoorlatendheid toonden aan, dat een watertoestroom tussen 150 en 300 kubieke meter per uur in de bouwput kon worden verwacht, gemiddeld meer dan 5000 kubieke meter per etmaal. Mergel verhardt als het met de buitenlucht in aanraking komt en verweekt door contact met stromend water. De verticale verankering is gedimensioneerd op de eindsituatie, waarin het eigen gewicht van het gebouw nodig is om weerstand te kunnen bieden aan de opwaartse waterdruk. Om te voorkomen dat de kelder tijdens de bouw gaat drijven, is een bijzonder drainagesysteem aangelegd. Dit om te voorkomen dat zich al tijdens de bouw waterspanning onder de keldervloer opbouwt. Vanuit het midden van de put is een sleuvenstelsel gemaakt die is gevuld met twee grote diameter drains en grof grind. De sleuven staan met elkaar in verbinding. De drains leiden naar vijf pompputten. Om risico�s uit te sluiten zijn er twee drains per sleuf gelegd. Als er één dichtslibt, blijft de andere functioneren. Om dezelfde reden zijn de sleuven gevuld met grof grind.

Langs de diepwanden is over 7 meter breedte in een wigvorm 30 centimeter extra ontgraven. Hierin is een extra drain gelegd en deze strook is gevuld met grind om al het water, dat onder de relatief ondiepe diepwanden toestroomt aan de zijkanten, op te vangen en naar het sleuvenstelsel te leiden.

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels