nieuws

Minder papieren bij overheidsopdrachten België

bouwbreed

brussel – Bouwondernemingen en andere bedrijven die meedingen naar een overheidsopdracht van de Regie der Gebouwen, die verantwoordelijk is voor het onroerend goed van de Belgische staat, hoeven voortaan een aantal documenten niet langer in te dienen.

Dat heeft de Belgische staatssecretaris voor administratieve vereenvoudiging, Vincent Van Quickenborne, bekendgemaakt.

Door deze vermindering van de papierberg zouden de betrokken bedrijven tot 13.200 halve werkdagen besparen, zo heeft de staatssecretaris laten berekenen. Van Quickenborne gaat van de veronderstelling uit dat er een halve dag nodig is om een attest te verkrijgen en dat gemiddeld vier ondernemingen zich voor een overheidsopdracht inschrijven.

Bouw- en andere bedrijven moeten bij hun offerte een reeks attesten voegen die bewijzen, dat ze voor de betrokken opdracht in aanmerking komen. Dikwijls gaat het daarbij om informatie waarover de overheid reeds beschikt zodat het overbodig is daarover nog eens extra een attest voor te leggen.

De maatregel van Van Quickenborne wordt in aannemerskringen gewaardeerd. Tegelijkertijd wordt erop gewezen dat het slechts om het topje van de ijsberg gaat en de administratieve vereenvoudiging veel verder moet gaan.

Reageer op dit artikel