nieuws

Mijnbouwmaatschappijen verlangen naar een diepere Surinamerivier

bouwbreed

paramaribo – Bauxietmaatschappij Billiton en de Surinaamse oliemaatschappij Staatsolie hebben vergevorderde plannen om de Surinamerivier uit te baggeren. Door het verdiepen van de vaargeul denken de bedrijven de export van delfstoffen sterk te kunnen verbeteren.

Volgens de plannen zal de rivier over een lengte van 70 kilometer twee meter worden uitgediept. Bij hoog water komt de maximale diepte voor schepen daardoor uit op 8 in plaats van de huidige 6 meter. “Door slechts 2 meter diep te baggeren is alleen jaarlijks onderhoud nodig. Bij verder uitdiepen stijgen de kosten exponentieel,” vertelt directeur Arie Mol van Lievense Raadgevende Ingenieurs, dat als adviseur is betrokken bij het project.

De verwachting is dat verdieping van de rivier het vervoer van bauxiet, maar ook van olie aanzienlijk goedkoper zal maken. Schepen die ten zuiden van Paramaribo bij het stadje Paranam aluinaarde ophalen, kunnen nu namelijk slechts voor een kwart worden beladen. De schepen worden vaak op zee overgeladen in grotere schepen. Vaak ook gaat de aluinaarde – een halffabrikaat dat wordt onttrokken aan bauxiet – in een slechts gedeeltelijk beladen schip naar bijvoorbeeld IJsland of Nederland. Daar wordt met behulp van elektrolyse aluminium uit het materiaal gewonnen. Ook de oliewinning die plaatsvindt in het gebied zou moeten profiteren van een diepere vaargeul. De bedrijven nemen zelf de baggerkosten voor hun rekening.

NV Havenbeheer heeft besloten een studie te laten uitvoeren naar de effecten van het baggerproject op het reilen en zeilen van de haven van Paramaribo. De directie acht het namelijk niet uitgesloten dat grote rederijen een verdiepte Surinamerivier zullen willen gebruiken voor laden en ontladen van containers. “Gezien onze strategische positie en goede wegverbindingen maken we ons niet veel zorgen. Maar we willen toch weten wat de gevolgen kunnen zijn,” aldus manager infrastructuur C. Bechan.

Ook de haven van Paramaribo wacht op korte termijn een forse opknapbeurt. De huidige terminal en de aanliggende loodsen worden voor een groot deel gesloopt. Het huidige dek, dat op veel plaatsen forse gaten vertoont, wordt vernieuwd. Een nieuw betondek van 40 centimeter moet de kaden geschikt maken voor ontvangst en behandeling van containers. De bestaande terminal, die 40 jaar oud is, is daarvoor niet geschikt. Deze werd destijds gebouwd voor de behandeling van stukgoed.

Het Rotterdamse bureau Port & Maritime Consultants (PMC) heeft een haalbaarheidsstudie uitgevoerd voor het project en voert de supervisie op de uitvoering. Ook maakte PMC plannen voor de lay-out van de haven. De EU heeft 30 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het totale project. Bureau Lievense uit Breda heeft het aanbestedingsdossier uitgewerkt. Dat is recentelijk ingediend.

Reageer op dit artikel