nieuws

Laag hogesterktebeton op Moerdijkbrug

bouwbreed Premium

utrecht – De overlaging van de Moerdijkbrug met hogesterktebeton is het eerste grootschalige project met deze aanpak sinds de succesvolle proef op de Calandbrug. De spreiding van de huidige, hoge verkeersbelastingen in de laag hogesterktebeton voorkomt het ontstaan van vermoeiingsscheuren in het onderliggende stalen brugdek.

Met het aanbrengen van een laag hogesterktebeton op de Moerdijkbrug is het einddoel bereikt van een ontwikkeling die in 1998 bij de Bouwdienst Rijkswaterstaat in gang is gezet. Aanleiding hiertoe was het ontstaan van vermoeiingsscheuren in de stalen rijvloer van de val van de tweede Van Brienenoordbrug in Rotterdam. Grootschalige inventarisatie heeft aangetoond dat in Nederland vermoeiingsscheuren in stalen rijvloeren een probleem vormen, mede door de toegenomen verkeersbelastingen.

Er zijn verschillende oplossingen bekeken, waarbij bruggen met een vermoeiingsprobleem niet worden vervangen. Het gaat onder meer om het verleggen van de rijbaan waardoor de levensduur van een rijdek wordt verlengd, het aanbrengen van nieuwe platen op het rijdek en het volschuimen van de troggen van het rijdek.

Een stalen rijdek voor een brug bestaat doorgaans uit een dekplaat die wordt versterkt door U-vormige profielen maar met een U-vorm die naar boven toe uiteenloopt, zogenoemde troggen. Een idee voor het overlagen van stalen rijdekken met hogesterktebeton zoals in Canada toegepast, leek de aantrekkelijkste methode om de levensduur van het rijdek te verlengen. Voor toepassing in Nederland zou de stalen dekplaat van de rijvloer moeten zijn verbonden met de laag hogesterktebeton door middel van een ingestrooide epoxylaag.

Aansluitend op experimenteel onderzoek aan de TU Delft heeft Rijkswaterstaat een plan ontwikkeld om het asfalt op de Calandbrug (een vaste stalen brug) te vervangen door een laag hogesterktebeton. De pilot is anderhalf jaar geleden uitgevoerd en is tot nu toe een succes te noemen. In een evaluatie van eind 2003 is vastgesteld dat de spreiding van de verkeersbelastingen tot aanzienlijke belastingverlaging heeft geleid op de dekplaten (circa 80 procent) en in de troggen (circa 60 procent). De resultaten waren voor de Bouwdienst Rijkswaterstaat aanleiding de gevolgde aanpak vrij te geven, waardoor deze oplossing van de vermoeiingsproblematiek van stalen rijvloeren ook op andere, grote en vaste bruggen in Nederland kan worden toegepast.

De Moerdijkbrug krijgt nu ook een overlaging van hogesterktebeton. De Bouwdienst Rijkswaterstaat heeft laten weten dat op het beton nog wel een toplaag van asfalt zal worden aangebracht. Het extra gewicht van de nieuwe lagen zal beperkt blijven. Momenteel ligt er een dikke asfaltlaag op.Het vereffenen van onvlakheden vraagt daar soms om. De bestaande laag wordt in zijn geheel vervangen.

Het aanbrengen van het hogesterktebeton is volgens een woordvoerder van de Bouwdienst specialistisch werk. Het is nieuw en het is in deze omvang nog niet uitgevoerd. Het vergt veel zorg, maar met een goede voorbereiding en een zorgvuldige uitvoering zal weinig meer een succesvolle afronding van het project in de weg kunnen staan.

Het werk zal worden uitgevoerd door TBI Beton- en Waterbouw Haverkort uit Apeldoorn. Rijkswaterstaat heeft plannen om na de Moerdijkbrug ook de Galecopperbrug bij Utrecht van een overlaging van hogesterktebeton te voorzien.

Specialistisch werk dat in deze omvang nog niet is uitgevoerd

Reageer op dit artikel