nieuws

KOMO stelt introductie Klimkeur uit

bouwbreed Premium

utrecht – De introductie van het KOMO Klimkeur tijdens de Bouwbeurs is afgelast. De Stichting Bouwkwaliteit, eigenaar van KOMO, heeft besloten de bij het keurmerk behorende beoordelingsrichtlijn (BRL 9920) eerst door de mangel te halen.

Pas als de BRL definitief is goedgekeurd, wordt het kwaliteitskeurmerk voor ladders en trappen gecertificeerd. Tot die tijd mag klimmateriaal niet worden voorzien van stickers met het KOMO-logo. Vanwege de forse tegenwind houdt de Stichting Klimkeur tijdens de Bouwbeurs alleen een bijeenkomst om bekend te maken dat het kwaliteitskeurmerk voor ladders en trappen het certificatietraject is ingegaan.

Het nieuwe keurmerk kwam in opspraak toen de Duitse trappenfabrikant Hymer Leichtmetallbau zware beschuldigingen uitte aan het adres van de Stichting Klimkeur. Het kwaliteitskeur zou strijdig zijn met de richtlijn NEN 2484. Bovendien beticht Hymer Leichtmetallbau de trappenleveranciers die deelnemen aan de Stichting Klimkeur, van oneerlijke concurrentie. De beoordelingsrichtlijn van het Klimkeur zou door de participanten in de stichting doelbewust zo zijn geformuleerd dat uitsluitend hun eigen producten eraan voldoen. Zoals Cobouw op 9 en 10 februari berichtte, diende Hymer Leichtmetallbau hierover klachten in bij zowel de Raad voor Accreditatie als bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).

Uit een brief van de Raad voor Accreditatie (RvA) die de Duitse trappenfabrikant aan deze krant toespeelde, blijkt dat de beoordelingsrichtlijn onbekend is bij de toezichthouder. SBK-directeur C. Richter bevestigt dat. Pas nadat de BRL een commissie van deskundigen is gepasseerd, zal hij aan de Raad van Accreditatie worden voorgelegd. Een relatiebeheerder van deze instelling zegt dat het daarna enkele maanden kan duren voordat de accreditatieaanvraag is behandeld.

Aangehouden

De Raad voor Accreditatie schreef aan Hymer Leichtmetallbau dat de klacht vooralsnog wordt aangehouden. “De door u vermelde BRL 9920 is tot op heden hier nog niet bekend”, aldus de brief. “Omdat de RvA enkel klachten in behandeling kan nemen welke betrekking hebben op de door ons uitgegeven accreditaties, kunnen wij uw klacht niet in behandeling nemen.” In een later stadium zal dit wel gebeuren. Want: “Voor dit betreffende schema (BRL 9920) geldt wel dat accreditatie is vereist, hetgeen betekent dat wij binnenkort een accreditatieaanvraag hierover kunnen ontvangen. Wij zullen dan de door u aangedragen onderwerpen meenemen als aandachtspunten bij onze beoordeling.”

I. Sijtsema van de Stichting Klimkeur wil niet reageren op de jongste ontwikkelingen in het conflict. Maar A. van Essen, de medewerker van Hymer-Leichtmetallbau die de zaak aan het rollen bracht, lacht in zijn vuistje: “Ik verwacht dat het Klimkeur een stille dood zal sterven.”

Reageer op dit artikel