nieuws

Klokkenluider Ad Bos krijgt geen celstraf

bouwbreed

rotterdam – Klokkenluider van de bouwfraude Ad Bos heeft zich schuldig gemaakt aan omkoping van een ambtenaar van Rijkswaterstaat, maar krijgt daarvoor geen straf. Dat heeft de Rotterdamse rechtbank vrijdag bepaald. Tegen Bos was een voorwaardelijke celstraf van vijf maanden geeist.

De rechtbank legde Bos geen straf op omdat hij eind 2001 de schaduwboekhouding van Koop Tjuchem openbaarde en daarmee de bouwfraude aan het licht bracht. “Verdachte heeft uit eigener beweging gegevens betreffende frauduleuze praktijken in de bouwwereld ter beschikking gesteld van het Openbaar Ministerie. In de ogen van velen heeft hij daarmee een belangrijke verdienste voor de samenleving verricht”, oordeelde de rechtbank.

In haar vonnis benadrukte de rechtbank niettemin dat Bos door het omkopen van een ambtenaar over de schreef is gegaan en een “ernstig strafbaar feit” heeft gepleegd. “Bos heeft de integriteit van het amtenarenkorps in Nederland in zijn algemeenheid en het ambtenarenapparaat van Rijkswaterstaat in het bijzonder, in diskrediet gebracht. Op omkoping van een ambtenaar past in beginsel oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf.”

De voormalige technisch directeur van Koop Tjuchem nam ambtenaar J.J. van Rijkswaterstaat mee op reis naar Schotland en Zwitserland. Volgens de rechtbank is vast komen te staan dat het om pretreisjes ging en niet, zoals Bos twee weken terug beweerde, om zakelijke uitstapjes. Justitie is ervan overtuigd dat Bos de bewuste ambtenaar ook grote sommen geld heeft toegestopt. De rechtbank sprak de klokkenluider op dat punt echter vrij wegens gebrek aan voldoende wettig bewijs.

Bos liet vrijdag buiten de rechtszaal weten gelukkig te zijn met de uitspraak. Hij blijft echter van mening dat justitie veel te veel energie heeft gestoken in zijn zaak. “Als je ziet dat het Openbaar Ministerie duizenden niet vervolgt, blijft het merkwaardig.” Zijn advocaat C. Korvinus sluit niet uit dat het Openbaar Ministerie in hoger beroep zal gaan. Volgens de raadsman moet Bos nu in aanmerking komen voor een financiele vergoeding uit een nog op te richten klokkenluidersfonds. Korvinus denkt daarbij aan een bedrag van honderdduizenden euro�s.

Eind deze maand begint bij de rechtbankin Rotterdam de strafzaak tegen bouwbedrijven Koop Tjuchem, Heijmans, BAM en KWS.

Reageer op dit artikel