nieuws

Kleine bedrijven uit Bouwend Nederland

bouwbreed

ruinen – Van de afdelingen Drenthe en Noordwest-Overijssel van Bouwend Nederland hebben 130 bedrijven zich verenigd in een nieuwe organisatie, de Noordelijke Vereniging B&U Bouw (NVBU). Het gaat om voornamelijk kleine bedrijven die zich niet meer vertegenwoordigd voelen in Bouwend Nederland.

“Zelfs al zou Albert Heijn het willen, hij kan niet de belangen van de dorpskruidenier behartigen”, vat voorzitter T. Stoffers het probleem samen. Wat begon als gemor in de oude NVOB-afdeling Meppel-Steenwijk heeft zich verspreid over Drenthe, met uitzondering van Roden. Dat is van oudsher meer op Groningen gericht.

“Van de 152 bedrijven hebben zich 130 bij ons aangesloten. Het is duidelijk een beweging die vanuit de leden is ontstaan. Als bestuurders hebben wij gezegd tegen de bedrijven: zeg het maar, wij doen wat jullie willen”, aldus Stoffers.

De beweging is ontstaan doordat met name het kleinbedrijf zijn belangen ondergesneeuwd zag door het grootbedrijf. Dat maakt volgens hen de dienst uit bij Bouwend Nederland. “Het gaat vooral over de oplossing van de bouwfraude-affaire. Maar bestrijding van de beunhazerij, wat voor kleine bedrijven van groot belang is, heeft geen aandacht in Gouda. Wij hebben als kleinbedrijf daar niets te zoeken”, vindt de voorzitter.

Doorgesneden

Wat de oude NVOB�er eveneens stoort is de drastische verandering qua structuur. Binnen het NVOB waren het de afdelingen die uiteindelijk bepaalden wat er gebeurde. “Nu mogen afdelingsbestuurders niet eens meer in andere besturen zitten. De lijnen naar de basis zijn op die manier volledig doorgesneden. Via de statuten van Bouwend Nederland hadden we wellicht nog wat kunnen doen, maar wij mochten niets wijzigen.”

Als een verrassing kan het niet gekomen zijn. De afdeling Drenthe heeft ook al tegen de fusie met VGBouw gestemd en was evenmin voorstander van de volgende fusie tot Bouwend Nederland. Dat wil echter niet zeggen dat de onvrede daar niet ook elders speelt. “Wij lobbyen absoluut niet. Maar je hoort wel eens wat. In Weststellingwerf overwegen bedrijven ook op te stappen en bij ons te komen. Maar ook elders uit het land, Achterhoek, Brabant en IJmond, klinken dezelfde geluiden”, weet Stoffers.

Teleurgesteld is hij over de houding van Bouwend Nederland. Hij had op punten best wel willen samenwerken met het regiokantoor Noord. Maar die deur is gesloten.

De NVBU gaat nu werken zoals in feite het NVOB heeft gewerkt. Met regiobijeenkomsten, een ledenbulletin met praktische informatie waar het kleinbedrijf wat aan heeft en met bestrijding van onrechtmatige bedrijfsuitoefening. “De leden staan voorop. Wij doen wat zij willen.”

In een eerste reactie laat Bouwend Nederland weten het kleinbedrijf absoluut niet te verwaarlozen.

Reageer op dit artikel