nieuws

Kabinet worstelt met vislarventransport

bouwbreed

den haag – Met vervolgonderzoeken, nieuwe procedures en zo nodig een aangepaste Planologische Kernbeslissing (PKB) wil het kabinet de gevolgen van de aanleg van de Tweede Maasvlakte opnieuw in kaart brengen.

Hiermee hoopt het kabinet de door de Raad van State ontdekte gebreken in de PKB te herstellen. Vooral de eventuele negatieve gevolgen voor de slib- en vislarventoevoer richting de Waddenzee baart minister Peijs (verkeer en waterstaat) zorgen, zo schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer.

Het natuurlijke transport van slib en vislarven naar de Waddenzee, Europees natuurbeschermingsgebied, dreigt door de landaanwinning voor de Tweede Maasvlakte te worden gehinderd. Volgens de Raad van State had het kabinet de gevolgen beter moeten onderzoeken. Peijs reageert in de brief enigszins verbaasd. “Ik ben er steeds vanuit gegaan dat op zorgvuldige wijze met deze kwestie is omgegaan. Ik voelde mij daarin gesterkt door het positieve oordeel van de Europese Commissie op dit punt”, aldus de minister. De mogelijke gevolgen van de landaanwinning voor de Waddenzee zijn naar mening van de Europese Commissie “zo diepgaand bestudeerd als de huidige wetenschappelijke kennis en evaluatietechnieken toelaten”, meldt Peijs. Deskundigen op dit gebied konden ook geen definitief oordeel geven over eventuele effecten op de Waddenzee, “maar de effecten werden wel als gering ingeschat”, weet Peijs.

“Om toch recht te doen aan het bezwaar van de Raad van State”, zo schrijft de minister, wordt er alsnog een aanvullend onderzoek uitgevoerd. De mogelijkheden voor compenserende maatregelen worden daarbij ook in kaart gebracht.

Compensatie

Het kabinet werd voorts door de raad op de vingers getikt over de inrichting van 750 hectare natuur- en recreatiegebied ten noorden van Rotterdam en in Midden-IJsselmonde, als compensatie voor de aanleg van de Tweede Maasvlakte. De gevolgen voor de individuele boeren in dat gebied bleken niet te zijn onderzocht. Met de provincie Zuid-Holland en de betreffende gemeenten wordt nu bekeken of de aanleg van het nieuwe natuur- en recreatiegebied kan worden vastgelegd in een aangepast streekplan en in aangepaste bestemmingsplannen. Dan komen vanzelf de gevolgen voor de boeren in beeld, schrijft Peijs aan de Kamer.

Het kabinet gaat er vooralsnog vanuit dat de planning door deze maatregelen geen gevaar loopt. Het ligt in de bedoeling in 2006 met de werkzaamheden voor de Tweede Maasvlakte te starten.

In het voorjaar praat Peijs de Kamer bij over de voortgang van de herstelmaatregelen. Dan is naar verwachting ook het onderzoek naar de financiële situatie van het Havenbedrijf Rotterdam gereed en zijn de onderhandelingen met Rotterdam en Zuid-Holland afgerond.

Reageer op dit artikel