nieuws

Jaren vertraging dreigt voor aanleg Tweede Maasvlakte

bouwbreed

den haag – De aanleg van de Tweede Maasvlakte dreigt enkele jaren te worden vertraagd door nieuwe inspraak- en beroepsprocedures.

Volgend jaar zou worden begonnen met de landaanwinning bij de Rotterdamse haven, maar het kabinet moet van de Raad van State een deel van het huiswerk grondig over doen.

Hierbij kiest het kabinet voor de �koninklijke weg�, namelijk een gedeeltelijke herziening van de Planologische Kernbeslissing (PKB), waarbij ook inspraak- en beroepsprocedures mogelijk zijn. Dit meldde minister Peijs (verkeer en waterstaat) donderdag in een spoeddebat in de Tweede Kamer over de uitspraak van de Raad van State.

De herziening van de PKB is nodig om de agrariërs die wonen en werken in het nieuw in te richten natuur- en recreatiegebied van 750 hectare ten noorden van Rotterdam inspraak te kunnen geven in de plannen. De raad concludeerde vorige week dat dat niet was gebeurd, en stuurde mede hierdoor het kabinet met de plannen terug naar de tekentafel.

Aanvankelijk had Peijs deze tekortkoming willen repareren door in overleg met de provincie Zuid-Holland en de betreffende gemeenten het streekplan en bestemmingsplannen aan te passen. In het debat kwam ze hierop terug. Deze procedure kost nog meer tijd dan een gedeeltelijke herziening van de PKB, zei ze.

Vertraging van het totale Project Mainportontwikkeling Rotterdam (PMR) voorziet de minister overigens niet. Zekerheid kon ze daar echter niet over geven. “De resultaten van het overleg met de agrariërs komen in de herziene PKB. Op zo kort mogelijke termijn moet hier duidelijkheid over komen”, aldus Peijs.

Medio april hoopt het kabinet in kaart te hebben of en hoeveel vertraging de plannen oplopen. Dan moet er ook zekerheid zijn over de financiële afspraken en de gedetailleerde overeenkomsten met de verschillende overheden en bedrijven.

De fractie van GroenLinks vreest een vertraging van 3 tot 4 jaar en wil daarom de 2 miljard euro aan publieke middelen die in PMR worden gestoken, besteden aan een “duurzaam alternatief”, zegt fractiewoordvoerder W. Duyvendak. GroenLinks en SP vinden dat alle plannen de prullenbak in moeten. De overige fracties namen genoegen met de antwoorden van Peijs en haar VROM-collega Dekker.

Reageer op dit artikel