nieuws

Investering 21 miljoen voor waterbestrijding in Rijssen

bouwbreed

rijssen-holten – De gemeente Rijssen-Holten, het Rijk en het waterschap Regge en Dinkel investeren 21 miljoen euro in voorzieningen om wateroverlast in de Twentse gemeente te voorkomen.

Op grote schaal worden in hoger gelegen delen van Rijssen-Holten hemelwaterleidingen afgekoppeld van de riolering. Daar worden grote putten aangelegd om regenwater in de bodem te infiltreren. In lager gelegen delen worden retentievijvers en een net van duikers aangelegd om zo snel mogelijk overtollig water af te laten vloeien.

In totaal worden veertien locaties aangepakt. Deze locaties werden in augustus 2002 geplaagd door ernstige wateroverlast. Zo�n vierhonderd woningen en diverse straten stonden blank. Er kwam in de maand augustus circa 250 mm water naar beneden (volgens het KNMI normaliter 62 millimeter). Zelfs het treinverkeer moest destijds worden stilgelegd.

De wateroverlast wordt veroorzaakt door het natuurlijke hoogteverschil binnen de gemeente. In mei afgelopen jaar nam de gemeente al een aanzienlijke maatregel door de aanleg van 6500 kratten die onder een nieuw parkeerterrein liggen. Via een infiltratiebuis met een diameter van 40 centimeter loopt het water in het krattensysteem dat een bergcapaciteit heeft van 1300 kuub. Vanuit het systeem verdwijnt het water in de bodem.

De komende vier jaar wordt in de lager gelegen gebieden een bergingsvijver uitgebreid om via twee nieuwe overstortleidingen water af te voeren in de Regge. Verder worden rioolbuizen van 30 centimeter vervangen door exemplaren met een diameter van 120 centimeter. En er komen her en der retentievijvers.

Het Rijk en het waterschap Regge en Dinkel ondersteunen de gemeente in haar waterbestrijding met respectievelijk 2,6 miljoen euro en 1,7 miljoen euro. De gemeente legt 7 miljoen euro op tafel. Het restant van 21 miljoen euro wordt besteed aan wettelijke maatregelen om riooloverstorten op het oppervlaktewater te voorkomen, zoals de aanleg van bergbezinkbassins. Het Rijk draagt deze kosten.

Reageer op dit artikel