nieuws

In winter is asfalt leggen ook mogelijk

bouwbreed

den haag – Vervanging van asfalt onder winterse omstandigheden houdt het risico in van verminderde kwaliteit en levensduur. Bij de wegens verminderde stroefheid noodzakelijke vernieuwing van zeer open asfaltbeton (zoab) op Zuid-Hollandse wegen, zijn echter maatregelen getroffen om de kans daarop zoveel mogelijk te beperken.

Vorig jaar november en december heeft Rijkswaterstaat op 41 kilometer van haar wegennet in Zuid-Holland een nieuwe deklaag van zeer open asfaltbeton laten leggen. Minister Peijs (Verkeer en Waterstaat) besloot daartoe mede naar aanleiding van een ongeluk op de A12 bij Zoetermeer. Twaalf mensen raakten toen gewond. De oorzaak bleek een afgenomen stroefheid op het betrokken wegvak te zijn, iets waarvan Rijkswaterstaat al eerder op de hoogte was.

De risico�s van het leggen van asfalt in de winter zijn bij Rijkswaterstaat bekend, maar bij de Zuid-Hollandse wegen met de verminderde stroefheid hebben verkeersveiligheid en doorstroming zwaarder gewogen. Het asfalt op de betreffende wegvakken is onder wisselende omstandigheden gelegd. Dit betekent dat een eventuele nadelige invloed op de kwaliteit van het asfalt ook wisselend is geweest. Voor vakken die bij echt slechte omstandigheden zijn gelegd, zegt Rijkswaterstaat een levensduur van 4 tot 5 jaar te verwachten. Voor de andere vakken een jaar of 7 terwijl Rijkswaterstaat normaal voor zoab een gemiddelde levensduur van 10 jaar hanteert.

Begrijpelijk

Heijmans is een van de wegenbouwers die eind vorig jaar voor Rijkswaterstaat wegvakken met verminderde stroefheid van nieuw zoab heeft voorzien. G.G. Bochove, innovatiemanager bij Heijmans: “We hebben veel gedaan om alles goed te krijgen. De wals is kort op de asfaltpreidmachine gebleven en door inzet van voldoende vrachtwagens zijn geen stopplaatsen opgetreden.”

Het besluit tot vervanging van asfalt in de winter wegens verminderde �natte� stroefheid vindt Bochove wel begrijpelijk. Het gaat volgens hem bij de wegvakken in Zuid-Holland overigens om een heel andere stroefheid dan waarvoor met borden voor een langere remweg wordt gewaarschuwd.

E. de Jong van VBW-Asfalt benadrukt het belang van uitvoering van asfaltwerk onder risicomanagement. Dat is een werkwijze waarbij te voren risico�s zijn geïdentificeerd en maatregelen zijn getroffen om de gevolgen en de kans van optreden van ongewenste gebeurtenissen te verkleinen.

Reageer op dit artikel