nieuws

Hoogtepunt Ierse bouw volgens bouwkoepel bereikt

bouwbreed

dublin – De Ierse bouw is over zijn top heen. Nadat de output vorig jaar nog toenam met 6 procent, zakt de groei in het lopende jaar naar hooguit 2 procent terug. Die tendens zet zich de daarop volgende jaren voort.

Dat verwacht de Ierse Construction Industry Federation in het jaarlijkse overzicht van de bouwmarkt. Als belangrijkste oorzaak noemt de koepel de afname van de woningbouw, die na een record van 78.000 nieuwe huizen in 2004 dit jaar uitkomt op 73.500 huizen en in de volgende jaren verder daalt naar 55.000 tot 60.000 woningen per jaar.

De sector verwacht dit jaar uit te komen op een totale omzet van 28,2 miljard euro, ofwel eenvijfde van de totale economische output in Ierland.

De directe werkgelegenheid ligt op 220.000 banen, terwijl nog eens 75.000 mensen werken in toeleveringsbedrijven en bouwdiensten.

EU-gemiddelde

De bouwkoepel berekent dat Ierland nu jaarlijks twintig woningen per duizend inwoners bouwt. Dat is vier keer zoveel als het EU-gemiddelde van vijf woningen per duizend inwoners. Eenderde van alle Ierse huizen is minder dan tien jaar oud, terwijl de woningvoorraad twee keer zo snel groeit als de bevolkingstoename. Tegenover de verwachte afzwakking in de woningbouw voorspelt de CIF een groei van de particuliere bouwinvesteringen. Vooral de detailhandel en de recreatieve sector hebben veel projecten in de pijplijn, waardoor een toename van deze bouwactiviteiten met 8 procent te verwachten is. Voor de civieltechnische sector verwacht de CIF zelfs een toename met 11 procent.

Reageer op dit artikel