nieuws

Het liefst ook de spoorbanen boven elkaar aanleggen

bouwbreed

AMSTERDAM – In de komende maanden zullen betrokkenen het omarmde Dokmodel voor de Zuidas gaan doorrekenen en -tekenen. Rijk, gemeente en investeerders zijn het erover eens dat Brinkmans idee om de rijbanen van de zuidelijke A-10 te stapelen vreselijk veel (financieel) voordeel oplevert. Het liefst zou Brinkman ook de sporen nog boven elkaar aanleggen. “Dat kost nog eens 135 miljoen.”

“Ik sluit niet uit dat de commerciële partijen bereid zijn die kosten ook te dragen,” zegt de voorzitter van Bouwend Nederland. “Iedereen is enthousiast over het stapelen van de rijbanen. Ik adviseer niet voor niets het werk gefaseerd uit te voeren. Dat biedt de mogelijkheid zaken aan te passen.”

De stapelvariant heeft een aantal voordelen ten opzichte van naast elkaar liggende rijbanen. Omdat de veiligheidseisen voor bouwen boven op een weg extreem hoog zijn, doen ontwikkelaars dat liever niet. Door het oppervlak waarop niet gebouwd kan worden te halveren, wordt dus geld verdiend. Er is 70.000 vierkante meter extra te bebouwen.

Verder scheelt een gestapelde weg bouwtijd. Brinkman: “Een puur logistieke kwestie. De ruimte op de Zuidas is beperkt. Door de strook waaraan gewerkt wordt zo smal mogelijk te houden beperk je de overlast en boek je tijdswinst. Het wordt minder ingewikkeld voor de aan- en afvoer van materialen.”

Op de vraag of een diepere tunnel niet ook duurder wordt, antwoordt Brinkman: “Het is nog maar de vraag of de rijbanen wel volledig ondergronds worden aangelegd. Misschien blijven we aan de bovenkant wel boven het maaiveld.”

Ondanks het feit dat de tekeningen nog niet definitief zijn, is Brinkman ervan overtuigd dat het plan technisch haalbaar is. “Een keur aan ingenieurs heeft er aan meegewerkt. Een betere afstemming van funderingen en andere technische voorzieningen biedt bovendien voordeel op het gebied van stabiliteit en efficiency. Dat toont het onderzoek aan.”

Reageer op dit artikel