nieuws

Gifwijk Gouderak na kwart eeuw eindelijk afgegraven

bouwbreed Premium

gouderak – De zwaar verontreinigde Zellingwijk in Gouderak wordt gesaneerd. Bijna 25 jaar na ontdekking van het gif in de grond en ruim 20 jaar na de sloop van de woonwijk begint de bouwcombinatie Boskalis-Heijmans met het afvoeren van de vervuilde grond en de bouw van 72 woningen.

Staatssecretaris Van Geel (milieu) en gedeputeerde Dwarshuis-Van de Beek van de provincie Zuid-Holland maakten gisteren ter plaatse bekend aan wie het omvangrijke en gecompliceerde project is gegund. De combinatie van Boskalis en Heijmans kwam met het beste design-and-constructplan.

De kosten van grondsanering en het bouwrijp maken van de grond bedragen ongeveer 20 miljoen euro en worden gedragen door het ministerie van VROM, de provincie en Rijkswaterstaat. De woningbouw moet zichzelf terugverdienen.

Met de aanvang van de sanering en daaropvolgend de bouw komt de overheid een toezegging na die een kwart eeuw geleden werd gedaan. De bewoners van de Zellingwijk aan de Hollandse IJssel moesten destijds op korte termijn gedwongen verhuizen. Hen is toen al door de gemeente toegezegd dat op de plek nieuwe huizen zouden worden gebouwd. De forse vertraging kent meerdere oorzaken. In eerste instantie werd gewacht op de uitkomst van een procedure van de Staat tegen Shell, de voornaamste vervuiler. Toen de Staat deze verloor, was er lange tijd geen geld beschikbaar voor sanering van het gebied. Andere plekken hadden prioriteit, ook al omdat de risico�s bij Zellingwijk door tijdelijke maatregelen onder controle waren.

Boskalis en Heijmans gaan op het besmette terrein van 3 hectare 49 koopwoningen en 23 huurwoningen neerzetten. Een groot gedeelte daarvan krijgt een prijsplafond om de huizen voor de oud-bewoners betaalbaar te houden. Over de huurwoningen wordt nog onderhandeld met de woningbouwvereniging in Gouderak.

Behalve woningen wordt ook een plezierhaven aangelegd en wordt een stuk natuur ontwikkeld. Allereerst zal de gifwijk echter moeten worden afgegraven.

Reageer op dit artikel