nieuws

Gifleiding van 28 kilometer verhit gemoederen in provincie Groningen

bouwbreed

De uit 1926 stammende pijpleiding voerde tot 1979 afvalwater vanuit Groningen in de Eems-Dollard. Kwikproducent Aagrunol loosde op de in een sloot liggende pijp. Sinds de pijp in onbruik is geraakt wordt de conditie van de buis om het jaar onderzocht door middel van veertien peilbuizen op negen locaties. In de jaren negentig meldden onderzoekers dat de buis plaatselijk in zeer slechte staat verkeerde en dat lekkage niet was uit te sluiten.

Maar de Groningse milieugedeputeerde T. Musschenga (CDA) ontkende zaterdag in dezelfde krant dat de pijp een gevaar kan opleveren voor de volksgezondheid. Inmiddels hebben leden van zijn eigen partij om opheldering gevraagd.

Het waterschap Noorderzijlvest – sinds 2000 beheerder van de pijpleiding – ontkent ook dat de persleiding een �tikkende tijdbom� is. De leiding bevat inderdaad met kwik en arseen vervuild slib maar er is geen reden tot onrustheid, laat bestuurder A. Hoven van het waterschap weten. “De pijp bevat chemisch afval” zegt hij. “Maar dat moet je toch érgens opslaan. Wij vinden dat de leiding een prima opslagplaats is.”

Verwijderen van de leiding zou miljoenen euro�s kosten en het waterschap meent dat opslag in de gietijzeren pijp veilig is.

Provincie en waterschap zien geen reden om de controle op de leiding te intensiveren. De geplande controle voor 2005 gaat gewoon door. “We hebben begrip voor de emoties van mensen”, zegt de waterschapbestuurder. “Maar we laten ons niet meeslepen. We beslissen op grond van rationele argumenten.”

Reageer op dit artikel