nieuws

Galerij graven in monumentale kerk Maastricht

bouwbreed Premium

maastricht – De monumentale Sint Lambertuskerk in Maastricht wordt een dodenakker. De plannen daarvoor zijn ingediend bij de eigenaar van de kerk, het bisdom Roermond en bij de gemeente Maastricht. Initiatiefnemer is Palenque, een onderneming die bovengrondse kerkhoven ontwerpt.

De Sint Lambertus dateert uit 1914. Het godshuis is ontworpen door architect Groenedaal in neo-byzantijnse stijl.

In het plan van Palenque blijft het gebouw aan de buitenkant in de oorspronkelijke staat. “Een deel van de opbrengst van de exploitatie kan worden gebruikt voor renovatie en onderhoud”, vertelt C. Smulders van Palenque. Voor de herinrichting van de kerk werkt hij samen met HamersVoorveltNijssen Architecten.

Om de kerk als begraafplaats in te kunnen richten, is een verbouwing nodig. Er moet onder meer een beluchtingssysteem met filters worden aangelegd. De kosten daarvan worden geschat op 2 miljoen euro.

In het voorlopige ontwerp zijn de duurdere graftombes vooraan in de kerk gesitueerd, daarachter komen wanden voor urnen en boven het kruis van de kerk wordt ruimte gemaakt voor grafkisten. Bezoekers kunnen met een lift naar boven.

Of de plannen voor de Maastrichtse kerk doorgaan, is nog niet zeker. Eerst moeten de gemeente en de eigenaar van de kerk, het bisdom Roermond, met de plannen instemmen.

Als het aan Palenque ligt, blijft het niet bij de plannen voor herinrichting van het Limburgse godshuis. Vanwege de ontkerkelijking komen steeds meer gebedshuizen leeg te staan. Herbestemmingen in de sfeer van woningbouw, kantorenpark of horecagelegenheid, leiden volgens de begraafplaatsadviseur niet altijd tot het gewenste resultaat. Het hergebruik doet afbreuk aan de sacrale sfeer van de gebedsruimten. Inrichting als begraafplaats geeft dat probleem niet. Een kerk biedt al snel ruimte aan honderden graven en urnen. “Het geheel biedt ook ruimte aan talrijke andere mogelijkheden van begraven”, zo licht het bedrijf toe. “Zoals graftombes, urnenruimtes en kapelletjes. Bij zowel in- als exterieur is telkens sprake van maatwerk, afgestemd op de eigenschappen van het kerkgebouw en de omgeving.”

Reageer op dit artikel