nieuws

FNV: Nieuwe aanpak van cao-onderhandelingen

bouwbreed

woerden – De onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden moeten anders. Actuele ontwikkelingen in arbeidsvoorwaarden en een onderwerp als modernisering kunnen beter in een periodiek overleg aan de orde komen dan aan de onderhandelingstafel.

“Het is beter als de sociale partners eens wat langer stilstaan bij het onderhandelingsproces. Het gaat in de bouw naar mijn indruk veel moeizamer dan elders. En niet alleen deze keer, maar telkens opnieuw. Want het was de laatste twee decennia bijna een uitzondering als we er zonder afbreken en acties uitkwamen”, zegt FNV Bouw-voorzitter Dick van Haaster tijdens de laatste bondsraadvergadering.

Het grote probleem is in zijn visie dat de bouw anders dan menig andere sector geen periodiek overleg kent waar veranderingen in arbeidsverhoudingen en de consequenties daarvan voor de arbeidsvoorwaarden aan de orde komen. Alles wordt op het bordje van de cao-onderhandelaars geschoven waardoor die agenda overbelast raakt en de onderhandelingen onnodig bemoeilijken.

Overlegplatform

De bondsvoorzitter denkt daarbij vooral aan actuele ontwikkelingen in de arbeidsverhoudingen. “In de bouw ontbreekt het aan een overlegplatform tussen sociale partners waar vernieuwingen in alle rust kunnen worden ontwikkeld, waar je zonder de druk van een cao die afloopt kunt zoeken naar de beste oplossingen”, aldus Van Haaster.

Ook modernisering van de arbeidsvoorwaarden is zo�n onderwerp. “Vernieuwing is in een wereld die steeds de grenzen verlegt, onmisbaar, internationale concurrentie, nieuwe technologieën, veranderingen in het onderwijs, nieuwe groepen op de arbeidsmarkt, demografische veranderingen, zij vragen allemaal om nieuwe antwoorden. Dat wil niet zeggen dat alles elk jaar op de schop moet, maar steeds minder kunnen we ervan uitgaan dat bestaande afspraken voor lange tijd gelden en een vaststaand gegeven zijn”, vindt de bouwbondvoorzitter.

Dat daardoor de zekerheid voor veel werknemers en werkgevers onder druk komt te staan, is in zijn visie onvermijdelijk in de dynamische wereld van nu. Maar vermeden kan wel worden dat de vereiste vernieuwingen op de verkeerde manier besproken worden. Uiteraard moeten de vernieuwingen uiteindelijk wel in de cao worden opgenomen.

“Maar dat betekent nog niet dat de onderhandelingstafel waarop de nieuwe cao wordt afgesproken ook de beste plek is om de noodzakelijke vernieuwingen uit te dokteren. Ik denk dat het vaak juist niet zo�n goede plek is. Je kunt er immers niet rustig de tijd voor nemen. Daarom moet uiteindelijk iedere partij afwegen waar de kans het grootst is: aan de onderhandelingstafel of in de luwte van een lopende cao.”

De fusie van werkgeversorganisaties in de bouw waaruit Bouwend Nederland is ontstaan, biedt volgens hem een kans om anders met de ontwikkelingen om te gaan. “Ik ben benieuwd of de nieuwe werkgeversorganisatie deze handschoen oppakt”, aldus Van Haaster.

Reageer op dit artikel