nieuws

Eén procent bedrijven draait op voor schikking en boete

bouwbreed

den haag – Het merendeel van de bouwers ontspringt de dans in de afwikkeling van de bouwfraudeaffaire. Terwijl er meer dan 40.000 bouwbedrijven zijn, draaien slechts vierhonderd bedrijven op voor de komende schikking en NMa-boetes. Bij hen overheerst daarom het gevoel dat wie zijn nek heeft uitgestoken, dubbel wordt gestraft en wie zijn mond hield, de dans helemaal ontspringt.

Bovendien hikken veel ondernemingen aan tegen het idee dat met een schikking schuld wordt bekend. Zij vinden echter dat er absoluut geen sprake is van dupering van de opdrachtgever. Vaak kunnen zij zich vinden in de redenering dat de NMa een boete oplegt voor illegale prijsafspraken, maar gaat het ze te ver om daaraan te koppelen dat opdrachtgevers zijn gedupeerd.

Vorige week kregen de vierhonderd bouwers die hun machtiging aan oud-VNO/NCW-voorzitter H. Blankert hebben gegeven, uitleg over de hoogte van de boetes en het schikkingsfonds. Tijdens de bijeenkomst in Nieuwegein overheerste het gevoel dat voor eens en voor altijd een streep moet worden gezet onder de bouwfraudeaffaire. De gww-bedrijven hebben tot 7 februari de tijd zich nog terug te trekken uit de regeling, maar de verwachting is dat bijna niemand gebruik zal maken van die mogelijkheid.

De druk is opgevoerd, omdat de kartelpolitie de mogelijkheid heeft geschapen 10 procent van de boete af te trekken als bijdrage voor een schikking met gedupeerde opdrachtgevers. Daar moet dan wel uiterlijk 15 februari overeenstemming over zijn. Voor de b&u-sector, de installatiebranche en de overige deelsectoren komen vergelijkbare regelingen.

De hoogte van de NMa-boete is gekoppeld aan de bijdrage die wordt verwacht voor het schadefonds waaruit opdrachtgevers kunnen putten. Daarbij betalen kleine bedrijven wat minder dan grote, maar in sommige gevallen lopen de bedragen op tot meer dan één of twee keer de jaarwinst. Veel bedrijven hikken aan tegen de forse bedragen, omdat op deze manier weinig geld overblijft voor innovatie.

Een echt pijnpunt is dat de vierhonderd bedrijven opdraaien voor fouten die door de hele sector zijn begaan. Slechts 1 procent van de ondernemingen wordt aangeslagen door de NMa en het schadefonds. Uiteraard vertegenwoordigen die vierhonderd ondernemingen wel een substantieel deel van de omzet van de sector. Desondanks lijken de bouwers die ervoor kozen niets te zeggen, er het best vanaf te komen. De clementieregeling van de NMa heeft gewerkt met een verhouding 1 op 3. Door iedere vrijwillige melding, konden nog drie andere worden gepakt. Totaal is dat echter toch nog maar een fractie op het totaal aantal ondernemingen.

Bedrijven die niet kwamen bovendrijven door de schaduwboekhouding van Bos, Boele & Van Eesteren of ander belastend materiaal, lijken de dans geheel te ontspringen. Daardoor zullen in de toekomst veel bouwers met gemengde gevoelens terugkijken op de affaire en spijt hebben van hun openhartigheid: “spreken is zilver, maar zwijgen is goud”.

Hoogte NMa-boete bepaalt bijdrage aan schadefonds

Reageer op dit artikel