nieuws

Duivesteijn negeert bewust successen

bouwbreed

utrecht – De commissie Duivesteijn is in het eindrapport over de grote projecten veel te negatief over innovatieve contractvormen. P. Buck, directeur projectorganisatie Betuweroute, heeft de stellige indruk dat de negatieve conclusie alleen gebaseerd is op de perikelen rond de onderbouw van de hsl-zuid, terwijl aangereikt materiaal over successen niet aan bod komt.

Buck vindt het jammer en onterecht dat de commissie Duivesteijn een streep haalt door innovatieve contracten. “De negatieve conclusies met betrekking tot design & construct zijn helemaal gebaseerd op de hsl-zuid. Het lijkt of de commissie te weinig op zoek is geweest naar geslaagde voorbeelden. We hebben de commissie ook informatie over de successen aangereikt, maar daarover is bijna niets terug te vinden in de rapporten. Die zijn namelijk bij zowel de hsl als de Betuweroute te vinden.”

De projectdirecteur is bijvoorbeeld zeer tevreden over de Waardse Alliantie. Dit design & constructcontract voor de onderbouw tussen Sliedrecht en Gorinchem bleef geheel binnen de begroting en leverde door de alliantievorm zelfs een verwachte winst op van 30 miljoen euro. Een ander succesvol voorbeeld van design & construct is het contract voor de geluidsschermen. Buck heeft ook hoge verwachtingen van het recent afgesloten contract met Imtech voor de tunneltechnische installaties. Alleen al voor de Betuweroute zijn dat drie geslaagde voorbeelden van innovatieve contracten, waarvan niets is terug te vinden in de rapporten van de kamercommissie.

De doorwrochte analyse over de Betuweroute heeft Buck overigens aangenaam verrast. Daarin wordt stap voor stap duidelijk hoe de miljardenoverschrijdingen in de hand zijn gewerkt. Hij is zelf blij met de conclusie op pagina 320 waarin de onderzoekers constateren dat het financiële management tijdens de uitvoering goed op orde was en de meerkosten vooral te wijten zijn aan scope-wijzigingen.

De commissie is in haar eindrapport daarentegen zeer kritisch over innovatieve contractvormen en concludeert dat grote projecten het meest gebaat zijn met traditionele en beproefde aanbestedingsvormen. Andere manieren leiden over het algemeen alleen maar tot extra risico�s vindt de commissie.

Buck vindt het jammer dat één negatieve ervaring de toon zet voor de komende jaren. In politiek Den Haag ontstaat daardoor onnodig veel reserve met betrekking tot nieuwe aanbestedingsvormen. De projectdirecteur proeft ook huivering bij veel andere opdrachtgevers om te kiezen voor innovatieve contractvormen. Hij is trots op het feit dat hij de innovatieve vorm heeft doorgezet bij de Waardse Alliantie en had achteraf zo grote delen Betuweroute willen aanbesteden. “Helaas, tegen de tijd dat het succes duidelijk was, viel er niets meer aan te besteden, anders had ik het zeker gedaan.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels