nieuws

Duitse trappenleverancier fluit KOMO terug

bouwbreed

den haag – KOMO verbiedt de Stichting Klimkeur nog langer het KOMO-logo te voeren omdat de richtlijnen nog niet officieel zijn goedgekeurd. Dat blijkt uit de reactie van directeur C. Richter van de Stichting Bouwkwaliteit (SBK), de eigenaar van KOMO, op een ernstige klacht uit de trappenbranche. Klimkeur noemt het verbod een formaliteit.

Volgens de brief van het Duitse Hymer-Leichtmetalbau, gericht aan de Raad voor Accreditatie, botst een door KOMO geaccepteerde beoordelingsrichtlijn met de regelgeving van het Nederlands Normalisatie Instituut. De Stichting Klimkeur, samensteller van het document, ontkent ten stelligste dat er iets mis mee is.

SBK-directeur Richter daarentegen schrijft aan de klager dat hij het College van Deskundigen dat de gewraakte richtlijn (BRL 9920) goedkeurde, heeft aangesproken op de inhoud van het document, en opdracht heeft gegeven om het direct grondig onder de loep te nemen.

KOMO is het keurmerk van de Stichting Bouwkwaliteit. Producten en processen die het keur dragen, voldoen zowel aan de eisen van het Bouwbesluit als aan de eisen die de markt stelt aan het product, aldus de SBK.

Een klacht die op 4 februari is ingediend bij de Raad voor Accreditatie stelt dat het KOMO-Klimkeurcertificaat dat tijdens de Bouwbeurs wordt gepresenteerd in strijd is met de richtlijn NEN 2484 van het Nederlands Normalisatie Instituut. De indiener van de klacht, A. van Essen, is medewerker van het Duitse bedrijf Hymer-Leichtmetalbau, leverancier van klimmaterieel.

Zijn klacht betreft onder meer de afstand tussen de sporten van ladders die in de Beoordelingsrichtlijn (BRL) van het KOMO-Keurcertificaat aanzienlijk ruimer zijn gesteld dan in NEN 2484. Ook beweert hij dat bedrijven die bij het tot standkomen van de Beroordelingsrichtlijn zijn betrokken het KOMO-Klimkeur al voeren in hun folders voordat het officieel is toegekend. “Inmiddels blijkt ons dat KOMO-Keurmerk niets meer is dan een marketinginstrument”, schrijft hij aan de Accreditatiecommissie.

Richter meldt in zijn brief aan Van Essen dat hij de ondernemers heeft verboden het KOMO-logo nog langer te gebruiken. “Ook hebben wij instructies gegeven ten aanzien van de wijze van ter visie ligging en het inschakelen van een onafhankelijke deskundige.”

G. Mars, woordvoerder van de Stichting Bouwkwaliteit, is verontwaardigd dat de brief is uitgelekt, maar bevestigt dat de kwestie in onderzoek is. Hij heeft nog niet eerder vergelijkbare klachten gehoord en dat er een klacht is ingediend bij de Raad voor Accreditatie is hem onbekend, zegt hij. Op de vraag of deze zaak voor SBK aanleiding is om ook andere Beoordelingsrichtlijnen nog eens te toetsen aan de NEN-normering zegt hij: “Die vraag is me te algemeen. Daarop geef ik geen antwoord.”

Reageer op dit artikel