nieuws

Depot weg bij sanering in steden Burgers beschermd tegen verontreiniging

bouwbreed

ede – Als het GGD-protocol bodemsanering wordt gevolgd, heeft dat consequenties voor binnenstedelijke saneringen. Een tussendepot mag niet meer, in verband met de veiligheid en gezondheid van de burgers. Voortaan moet verontreinigde grond eerst onderzocht worden en daarna afgevoerd.

Dat werd duidelijk op de middag �CROW-132 in de praktijk�, gehouden in congrescentrum De Reehorst te Ede. De blootstelling van burgers wordt gemeten in toelaatbare concentratie in de lucht (TCL), die veel lager ligt dan de MAC-waarden voor de blootstelling van werknemers. Het eind 2004 gereedgekomen advies van de Gemeentelijke Gezondheids Diensten heeft als consequentie, dat grondoverslag in binnensteden vermeden moet worden. Eerst graven en dan in depot onderzoeken is er niet meer bij. De verontreinigde grond moet meteen afgevoerd worden.

Ing. N.J.M. Ruigewaard namens AVAG in Baarn, de branchevereniging voor Arbeidsomstandigheden, Veiligheid en Gezondheid, sprak over de ontwikkeling van de CROW-132. Na het P-blad 174 kwam in 1998 de eerste uitgave van CROW-132, een publicatie over de arbeidsomstandigheden bij het werken met verontreinigde grond en grondwater. Sinds de RAW 2000 maakt de CROW-132 deel uit van het bestek. In 2002 verscheen een nieuwe uitgave, met nadruk op het vooraf onderzoeken van verontreinigde grond en meer aandacht voor metingen van de overdruk in cabines van materieel.

Op de praktijkmiddag stelden meerdere sprekers voor om alle kosten die een aannemer moet maken in verband met de veiligheid, op te voeren als stelpost. Het doel is de veiligheid te verbeteren door de maatregelen uit de concurrentiesfeer te halen.

Ruigewaard meldde nog enkele nieuwtjes, zoals adembescherming met verwarming, waarmee ook onder 5 graden Celsius doorgewerkt kan worden en een combinatie van onder-, tussen- en beschermende bovenkleding waarvan het draagcomfort sterk is verbeterd.

Drs. H.M.A. Géron van het ministerie van SWZ vertelde dat de arbeidsinspectie zich meer gaat richten op de branches met een verhoogd risico. Het is echter nog niet duidelijk of het saneren van verontreinigde grond of grondwater tot de werken met een verhoogd risico behoren. De vraag of de arbeidsinspectie daar meer of minder aandacht aan zal besteden bleef onbeantwoord. Dat de regels nog niet overal worden nageleefd bleek uit de lezing van ing. A. Bax van de arbeidsinspectie. Hij noemde het slaan en verwijderen van damwanden in verontreinigde grond een �witte vlek�.

Aan het eind van de middag werd het Platform CROW-132 opgericht. Het zal suggesties uit de markt opdoen voor toekomstige aanpassingen van de CROW-132. Dr.ir. W. Koster van de CROW nam als voorzitter van het platform meteen 20 aandachtspunten over, die door de deelnemers aan de middag tijdens parallelsessies naar voren waren gebracht.

Het Platform CROW-132 heeft ook als taak om elke twee jaar een praktijkmiddag te houden. Bovendien worden werkgroepen ingesteld om over actuele onderwerpen te adviseren.

Reageer op dit artikel