nieuws

Denk vanuit betrokken doelgroepen bij bereikbaarheid steden

bouwbreed

Gemeentes moeten beter kijken naar de bereikbaarheid van hun binnensteden. Volgens Floris Vels is de inzet van informatie- en communicatietechnologie daarin cruciaal, maar te vaak wordt vergeten om te denken vanuit de betrokken doelgroepen. Integratie van informatiebronnen voor verkeersmanagement in en rond steden kan een belangrijke bijdrage leveren aan oplossing van de slechte doorstroming van […]

Gemeentes moeten beter kijken naar de bereikbaarheid van hun binnensteden. Volgens Floris Vels is de inzet van informatie- en communicatietechnologie daarin cruciaal, maar te vaak wordt vergeten om te denken vanuit de betrokken doelgroepen.

Integratie van informatiebronnen voor verkeersmanagement in en rond steden kan een belangrijke bijdrage leveren aan oplossing van de slechte doorstroming van het verkeer in steden. Daar zijn velen het wel over eens.

Informatie over congestie op het hoofdwegennet, het onderliggend wegennet, beschikbaarheid van openbaar vervoer en parkeerfaciliteiten worden succesvol aan elkaar gekoppeld, waardoor de mobilist beter zicht op vervoersalternatieven heeft. De veeleisende consument laat zich echter niet verleiden tot het gebruik van informatie- of communicatiediensten waar hij niet op zit te wachten of die niet aansluiten bij zijn behoeften. Daar valt niet tegenop te communiceren.

Alvorens te investeren in dienstenontwikkeling is het zaak de mobilisten onder het vergrootglas te leggen. Dé mobilist bestaat immers niet.

Individualist

Het oplossen van de mobiliteitsproblematiek in steden begint met kennis over het denken en doen van de gebruikers, de mobilisten. Te vaak vergeet men de gebruikers als uitgangspunt te nemen bij het vinden van oplossingen. Te snel wordt gedacht vanuit de mogelijkheden van het aanbod, in de vorm van asfalt of informatiediensten. De mobilist van vandaag is een veeleisende individualist die zich weinig laat opleggen en zich niet snel iets laat aanpraten. Maatwerk is geboden.

Door inzicht te verkrijgen in de moderne mobilist(groep)en, is op voorhand veel winst te behalen. Niet alle mobilisten hebben dezelfde motieven om zich te verplaatsen. Een medewerker van een detaillist in het centrum van een gemeente heeft een ander �mobiliteitsprofiel� dan iemand die gaat winkelen; een werknemer die in ploegendienst werkt, vertoont ander mobiliteitsgedrag dan iemand die bij familie of vrienden op bezoek gaat. Inzicht in deze motieven is essentieel om de potentiële gebruikers om hun mobiliteitsgedrag te kunnen beïnvloeden. Pas dan zullen zij zich daadwerkelijk aangesproken voelen mee te doen en te denken met �hun� mobiliteitsvraagstuk.

Naast mobilisten kunnen ook ondernemers, die in de binnensteden gevestigd zijn, bijdragen aan verbetering van de doorstroming van het verkeer. Ondernemers ervaren bereikbaarheid en files nu vooral als probleem, maar niet als een probleem waarvan zij zelf kunnen bijdragen aan de oplossing.

Een werkgever kan verschillende redenen hebben om geïnteresseerd te zijn in nieuwe, technologische initiatieven die de doorstroming van het verkeer ten goede komen: om redenen van klanttevredenheid (een adviesbureau dat vaak naar klanten moet), om de efficiëntie te bevorderen (een verkooporganisatie), om het ondernemingswelzijn te stimuleren (HR-manager), om de flexibiliteit te bevorderen (buitendienst financiële dienstverlener), etcetera. Ook hier is segmentatie van de doelgroep belangrijk om deze voldoende te leren kennen, zodat ondernemers voor hun specifieke meerwaarde(n) van ict-diensten gaan onderkennen.

Door motieven van mobilisten, belangen van werkgevers en overheid én expertise van aanbieders van slimme technologieën samen te brengen, kan communicatie over mobiliteitsvraag en -aanbod op maat worden gesneden. Pas dan is er sprake van effectieve communicatie.

Drs. Floris Vels

Senior adviseur bij Winkelman en Van Hessen, adviesbureau voor

Marketing en PR in Den Haag

Reageer op dit artikel