nieuws

De Schinkel krijgt zinkerleiding voor rioolwater

bouwbreed

amsterdam – Komend weekeinde wordt een zinker van 44 meter met een diameter van 1,2 meter afgezonken in de Schinkel in Amsterdam. Boren viel als optie af vanwege te grote verkeershinder.

Het project is onderdeel van de aanleg van de nieuwe rioolwaterzuiveringsinrichting Amsterdam-West. Het gaat om een onderdeel van de persleiding die het rioolwater naar de nieuwe inrichting zal voeren. De bestaande zuiveringslocaties in Amsterdam-Oost en Zuid gaan dienen als verzamelpunt.

De zinker bestaat uit een stalen buis met een opstaand stuk aan de uiteinden. De buis is aan de buitenzijde voorzien van gesinterd polyetheen. Aan de binnenzijde is ook een coating aangebracht.

De voorbereidingen voor het afzinken liggen op schema. Bij de oevers is de sleuf waarin de zinker komt te liggen, al ontgraven. Daar is de sleuf tegen instorten beschermd door damwanden. Midden in de vaargeul kan morgen de sleuf worden uitgediept tot een diepte van zo�n 2,5 meter onder de bodem.

De zinkerbuis wordt geleverd door Van Leeuwen Buizen in Zwijndrecht. Hij zal drijvend worden aangevoerd. Op de locatie zullen drijvende bokken de buis uit het water hijsen. Daarna draaien de bokken de buis boven de sleuf in positie. Het leggen gebeurt eerst door het vieren van de last. Op een gegeven moment wordt de buis gevuld met water. Nadat de buis op de bodem van de sleuf ligt, zal hij worden afgedekt met ten minste een meter grond.

Boren van de zinker is volgens de Dienst Waterbeheer en Rioleringen van Amsterdam ook overwogen. Daarvoor zou een traject van circa 500 meter in aanmerking komen. Aanleg van de persschacht om de leiding te kunnen aanbrengen, had betekent dat een belangrijke doorgaande weg een aantal maanden voor het verkeer had moeten worden afgesloten. Voor de kruising van De Schinkel is de keuze is daarom op een zinker gevallen.

Reageer op dit artikel