nieuws

De Boer ziet nu veel stroperigheid en angsthazerij

bouwbreed

den haag – “Nederland eet van de economie. Dat vraagt om mobiliteit.” Voor Roelf de Boer, voorzitter van Deltalinqs, de belangenorganisatie van haven- en industriële bedrijven in het Rotterdamse havengebied, is het klip en klaar: de economie van Nederland is gebaat bij goede bereikbaarheid, goede ontsluiting en stevige keuzes.

“Het is nu veel stroperigheid dat ik zie. Neem de A4 Delft-Schiedam of de A2-tunnel bij Maastricht. Die dossiers zijn al dertig jaar oud en de schop is de grond nog steeds niet ingegaan.”

De oud-LPF-minister van Verkeer en Waterstaat (juli 2002-mei 2003) in het eerste kabinet-Balkenende heeft in zijn huidige functie als voorman van de Rotterdamse bedrijven, en vanaf april ook als voorzitter van Koninklijk Nederlands Vervoer, veel belang bij een goed doorstromend wegennet en adequate spoorwegverbindingen.

“De Tweede Maasvlakte wordt straks een grote trekker van de werkgelegenheid. De Rotterdamse haven verdient nu al 8 procent van het bruto nationaal product en biedt zo�n 300.000 mensen een baan. Maar het verkeer rond Rotterdam loopt regelmatig vast. Als hier een vrachtwagen kantelt op de A15, slibt de verbinding naar het achterland dicht. Dat kost veel geld en levert veiligheidsproblemen op.” De Boer zou graag een rechtstreekse snelle verbinding zien van de Maasvlakte richting Den Haag, met een tunnel onder de Nieuwe Waterweg. “Bypasses als deze zijn echt nodig. Er moet een ruit van snelwegen om Rotterdam komen.”

Een verbinding die al wel enige jaren op de politieke agenda staat, is de Zuiderzeelijn. Als minister heeft De Boer er al mee te maken gehad. In een eerder interview met Cobouw, in januari 2003 toen hij demissionair was, zei hij de Zuiderzeelijn te zullen schrappen als hij opnieuw minister zou worden. De 2,73 miljard euro die het Rijk in de snelle verbinding naar het Noorden steekt, kon naar zijn mening beter worden besteed aan het spooronderhoud.

Anno februari 2005 denkt hij er toch anders over. “De prijsvraag uitschrijven is een goede keus geweest. Laat de markt maar bekijken of het haalbaar is.” Als ex-bewindsman kan hij zich wel de twijfel bij de Tweede Kamer voorstellen. “Ik denk dat de Kamer bang is voor het laatste �go/no go-moment�. Het gaat er wel om dat de Kamer na een �go� wel intensief op de hoogte wordt gehouden. Tot die conclusie kwam de commissie-Duivesteijn ook.”

Tijdens zijn verhoor door diezelfde commissie werd De Boer gevraagd naar zijn ervaringen met publiek-private samenwerking (pps). Zijn opmerkingen van toen, namelijk dat het ministerie van Financiën pps maar niet wil omarmen, houdt hij nu nog steeds overeind. “Pps lukt hier niet. Dat is toch vreemd, terwijl het buitenland, nota bene met hulp van Nederlandse banken, gezellig door-pps�t. Financiën durft als schatkistbewaarder geen afstand te nemen, het niet uit handen te geven. Dat is jammer, want het Rijk heeft niet genoeg geld voor infrastructuur, terwijl het bedrijfsleven graag wil helpen. Ik wijt het aan cultuurverschillen tussen markt en overheid. Als die niet worden geslecht, kom je nooit verder met pps.”

Overeenkomst

Dat het wel mogelijk is dat Rijk en markt elkaar helpen, blijkt uit de overeenkomst die minister Zalm wil ondertekenen met het nieuwe, verzelfstandigde Havenbedrijf Rotterdam over de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Het kabinet wil, behalve 726 miljoen euro steken in de aanleg van de zeewering, ook voor 500 miljoen euro aandelen kopen in het Havenbedrijf, tot maximaal eenderde van het totale aandelenpakket. De Boer: “Ik ben blij met de deelname van het Rijk. En zoals Zalm zegt: er is voor het Rijk zeker rendement te halen met de aandelen.”

Hij is ook niet bang voor de uitkomst van het due diligence-onderzoek, naar de financiële situatie. “Dan komen de lijken, als ze er al zouden zijn, wel uit de kast. Zo�n onderzoek is ook heel normaal in het bedrijfsleven. Als daaruit blijkt dat de huidige overeenkomst tussen Rijk en Havenbedrijf iets moet worden aangepast, dan doe je dat toch? Dat hoeft de rijksfinanciering geenszins op de tocht te zetten.”

De Boer erkent dat hij zich in het huidige kabinet op zijn gemak zou hebben gevoeld, omdat in het beleid de nadruk op economie wordt gelegd. “Economie is echt heel belangrijk. Ik kan me dan ook helemaal vinden in de inmiddels bekende uitspraak van Barroso, de voorzitter van de Europese Commissie. Hij zei dat hij drie kinderen heeft: economie, milieu en sociale cohesie. Kind economie is ziek en krijgt daarom meer aandacht, zonder de andere twee te verwaarlozen.”

�Economie vraagt om mobiliteit

en stevige keuzes�

Reageer op dit artikel