nieuws

Dakbedekking remt vrachtwagenlawaai

bouwbreed

Een akoestische afdichting tussen twee lagen zeer open asfaltbeton moet vooral het motorgeluid van vrachtwagens dempen. Het spul lijkt op bitumineus dakbedekkingsmateriaal.

AANHEF_SUB:octrooi

nummer: 1025610

houder: Koninklijke Wegenbouw Stevin, Vianen

uitvinders: J. Dijkink, A. vd Wall

Wegbeheerders kunnen geluidrseducerende schermen en aarden wallen inzetten om woonwijken te beschermen tegen verkeerslawaai. Een andere mogelijkheid is het bij de bron aanpakken van het probleem. Doordat beheerders geen invloed kunnen uitoefenen op autofabrikanten, blijft voor hen eigenlijk alleen het wegdek over als beïnvloedbare factor bij het voorkomen en dempen van verkeersgeluiden. Daarbij spelen drie soorten lawaai een rol: geluid van banden op het wegdek, motorgeluid en afstralend geluid.

De geoctrooieerde bijdrage van Koninklijke Wegenbouw Stevin aan het terugdringen van verkeerslawaai bestaat uit een geluiddempende wegconstructie voor een rijstrook bestemd voor vrachtverkeer. Het basismateriaal bestaat uit zeer open asfaltbeton (zoab), dat niet alleen beter water afvoert dan traditioneel dicht asfaltbeton, maar ook een betere akoestische demping geeft van verkeersgeluiden.

Het wegdek is opgebouwd uit drie lagen. Allereerst over de hele breedte van de rijstrook een onderlaag van grof zoab. Daarop een akoestische afdichting die bestaat uit een ongeveer 4 millimeter dik membraan. Het ligt alleen in het middengebied van de rijstrook, grofweg tussen de wielen van de vrachtauto�s. Het membraan lijkt sterk op bitumineus dakbedekkingsmateriaal en moet in combinatie met het grove zoab het vrachtwagenmotorgeluid dempen. De afsluitende toplaag bestaat aan de randen uit grof zoab, dat het afstralend geluid absorbeert. Tussen die randen, onder en tussen de vrachtwagenwielen dus, ligt fijn zoab. Dit veroorzaakt minder rolgeluid dan grof zoab.

Bij een iets eenvoudiger variant van deze �Stil Transport� gedoopte wegconstructie bestaat de toplaag rijstrookbreed uit fijn zoab. Bij een iets complexere variant zit alleen onder de wielen fijn zoab, met grof zoab tussen de wielen en aan de randen. Ook deze varianten zijn geoctrooieerd.  

Eind oktober 2004 legde KWS een proefvak met 400 meter geluidsreducerend asfalt aan in de A50 bij Ravenstein, vlakbij de brug over de Maas. Vanwege de beperkte ruimte was geen plaats voor randen met grof zoab, zodat de hele toplaag uit fijn zoab bestaat. Als vergelijkingsmateriaal ligt er ook een 90 meter lang proefvak met twee lagen zoab zonder tussenliggend bitumineus membraan. “Ik zit juist te wachten op de officiële uitkomsten van Rijkswaterstaat Noord-Brabant”, vertelt  J. Dijkink, innovatie-manager bij Koninklijke Wegenbouw Stevin. “Die krijg ik binnen twee weken. Maar ach, dat riep ik een maand geleden ook al. Ik durf eigenlijk niet meer te zeggen hoelang het nog duurt.”

Reageer op dit artikel
Lees voordat u gaat reageren de spelregels