nieuws

Bush stelt bouwend Amerika teleur

bouwbreed

new york – Het oplopende tekort op de Amerikaanse be-talingsbalans heeft president Bush gedwongen een budget voor 2006 naar het congres te sturen waarin met uitzondering van defensie en homeland security fors wordt gesneden in de overheidsuitgaven. De Amerikaanse bouwwereld is teleurgesteld omdat er ook flink bezuinigd wordt op allerlei infrastructurele projecten.

Bush wil het bedrag dat het US Army Corps of Engineers (USACE) krijgt voor het (laten) uitvoeren van civiele projecten in de VS verlagen van 4,7 miljard naar 4,3 miljard dollar in 2006. USACE is in de VS belast met het beheer en het onderhoud van waterwegen, havens, sluizen en kustgebieden. Volgens een woordvoerder van de American Association of Port Authorities betekent deze ingreep dat er in 2006 slechts 600 miljoen dollar beschikbaar zal zijn voor het uitbaggeren van de Amerikaanse havens en dat is volgens deze organisatie zeker 100 miljoen dollar te weinig.

In het begrotingsvoorstel van Bush wordt maar liefst 20 procent gesnoeid op de aanleg van nieuwe dammen, dijken en sluizen door USACE. De bouwwereld wordt ook benadeeld door de bezuinigingen op de uitgaven voor de bouw van gevangenissen, vliegvelden, huizen voor lage inkomens, projecten van het ministerie van energie en andere overheidsgebouwen. Forse bezuinigingen op de Environmental Protection Agency (het Amerikaanse ministerie van milieu) betekenen dat er minder geld beschikbaar zal zijn voor nieuwe waterzuiveringsinstallaties, nieuwe rioleringen en voor bodemsanering.

Positief voor de bouwwereld is dat Bush zich bereid verklaard over een periode van zes jaar 284 miljard dollar uit te trekken voor de �surface transportation bill�. Deze wet, waarin staat hoeveel geld de federale overheid zal uittrekken voor de wegenbouw, spoorwegen etc, is lange tijd opgehouden omdat volksvertegenwoordiging en regering het niet eens konden worden over de hoogte van de uitgaven.

Vorig jaar wilde Bush niet verder gaan dan 256 miljard terwijl de republikeinen in het huis van afgevaardigden 284 miljard eisten. Dit geschilpunt lijkt nu tot grote tevredenheid van ARBTA (the American Road & Transportation Builders Association) te zijn weggenomen.

Schermutselingen

Hoe de uitgaven van de Amerikaanse overheid er werkelijk uit zien in 2006 hangt af van de schermutselingen die in de komende maanden zullen plaatsvinden in het huis van afgevaardigden en de senaat. De republikeinse meerderheden in huis van afgevaardigden en senaat beleiden met de mond steun aan de bezuinigingen van Bush. In de praktijk blijken de Amerikaanse volksvertegenwoordigers ieder jaar weer bereid om de geldkraan open te draaien voor projecten die de achterban tevreden stellen.

Reageer op dit artikel