nieuws

Bouwen met oog op uitbreiding in toekomst Projectgegevens

bouwbreed

eindhoven – Om het stijgende aantal passagiers te verwerken, bouwt Heijmans IBC Bouw in opdracht van Eindhoven Airport in hoog tempo een nieuwe vertrek- en aankomsthal. Met de keuze voor momentvaste verbindingen tussen kolommen en poeren, houdt de opdrachtgever de optie open om in de toekomst verder uit te breiden.

Twee weken geleden was er nog vrijwel niets te zien van de bouwactiviteiten boven het maaiveld. Maar nu zijn alle prefab betonnen kolommen, de stalen hoedliggers en de kanaalplaatvloeren van de nieuwe terminal duidelijk waarneembaar. Volgens projectleider ir. R. Janssen heeft Heijmans IBC Bouw vestiging Best het werk onder meer te danken aan de �uitstekende voorbereiding�. “Er was sprake van een aanbesteding met voorafgaande selectie. Onderdeel bij de indiening was onder meer het vervaardigen van een planning omdat één onderdeel boven alles ging en dat was een snelle bouwtijd.”

Volgens Janssen past de aanpak in �de nieuwe manier van bouwen� die Heijmans IBC Bouw voorstaat. “We werken hier niet op de traditionele manier van het voeren van oorlog op basis van het bestek.” Het plan van aanpak waar planning onderdeel van is volgens Janssen bij de gunning de uiteindelijke doorslag gegeven.

Voorwaarden

Heijmans IBC Bouw zag zich voor de taak gesteld om aan een aantal dwingende voorwaarden te voldoen. Naast de eerste eis van de beperkte bouwtijd, gold als tweede eis de mogelijkheid om de hal van circa 13.500 vierkante meter op termijn uit te kunnen breiden. Hiertoe heeft de betrokken constructeur D3BN uit Rotterdam voor een constructie gekozen met momentvaste prefab betonnen kolommen. “Met de keuze voor dit systeem hoeven we geen windverbanden in de gevel op te nemen die bij een mogelijke uitbreiding in de weg kunnen staan.”

De toepassing van prefab betonnen funderingsbalken, kolommen en kanaalplaatvloeren lag volgens Janssen voor de hand om niet afhankelijk te zijn van het weer. “Ook de benodigde wapening zoals voor de poeren laten we kant en klaar aanleveren.”

Voor de fundering heeft de aannemer 74 poeren in het werk gestort. De poeren hebben afmetingen van 2,8 x 3,6 x 1,3 meter en zijn op avegaarpalen gefundeerd. In totaal zijn 344 dergelijke palen geboord met diameters variërend van 450 en 500 millimeter.

Voor het juist stellen van de kolommen op de poeren is een stalen voetplaat onder aan de kolom opgenomen die precies over een aantal in de poeren gestorte draadeinden past. Voor de uiteindelijke momentvaste koppeling aan de poeren maakt de aannemer gebruik van �gaines�. Als de kolom is gesteld, worden de �gaines� met een gietmortel aangevuld.

Naast het betonskelet dat dient als basis voor de air side-hal, de zijde die grenst aan de landingsbanen, plaatst Heijmans IBC Bouw een rij stalen kolommen aan de buitenranden die dienen voor de ondersteuning van de dakconstructie. Aan de entreezijde of land side-hal komen stalen V-kolommen met trekstangen met gebogen liggers om het dak te ondersteunen. In totaal plaatst de aannemer 49 stalen kolommen in de gevels. “D3BN was hierbij verantwoordelijk voor het grote dimensioneren zoals de sterkte- en stabiliteitsberekeningen, terwijl Oskomera (staalbouw en gevelbouw) verantwoordelijk was voor alle detailberekeningen voor daken, gevels en staalconstructie.” De mogelijkheid tot uitbreiding beperkt zich niet alleen tot de gevels. Zo voorziet de aannemer het dak op de betonnen constructie van de air side-hal van een isolatielaag die berekend is op hoge belasting voor het geval het in een later stadium als parkeerdak gaat dienen.

Deze zomer hoopt Heijmans IBC Bouw de nieuwe hal op te leveren.

Opdrachtgever: Eindhoven Airport NV

Architect: Constellation – KCAP De Bever NACO,

Constructeur: D3BN civiel ingenieurs, Rotterdam

Hoofdaannemer: Heijmans IBC Bouw, Best

Adviseur installaties: Deerns – Raadgevende Ingenieurs BV,

E-en W-installaties: Mansveld Kuijpers Combinatie, Helmond.

Reageer op dit artikel