nieuws

Bouwcorporatie Aramis levert directeur van het jaar

bouwbreed

roosendaal – Tonny van de Ven van de Roosendaalse woningbouwcorporatie Aramis is uitgeroepen tot de beste directeur van het jaar 2004.

De jury die de prijs namens het Directeurencontact – een platform voor bestuurders uit de corporatiewereld – uitreikt, roemt Van de Vens streven naar transparantie. De Brabantse hecht er veel waarde aan om haar besluiten toe te lichten. Zij zoekt daarom actief contact met bewonersorganisaties, de gemeente en zorgpartijen om er achter te komen of Aramis goed functioneert.

Naast openheid over haar beleidskeuze, kiest zij ook bewust voor financiële transparantie. In dit kader is haar corporatie aangesloten bij Aedex, een graadmeter voor de waarde-ontwikkeling van vastgoed in de Nederlandse sociale huursector. Van de Ven heeft daarnaast als een van de eerste haar organisatie door laten lichten door een visitatiecommissie.

Op lokaal niveau heeft zij zich ingespannen voor de vestiging van één loket waar de inwoners van Roosendaal terecht kunnen als zij een woning zoeken. Het Punt heeft nu de twintig loketten vervangen die vroeger het woningaanbod toegankelijk moesten maken. Een woning zoeken was vóór de vestiging van het loket vrijwel onmogelijk omdat het vrijwel onmogelijk was om grip te krijgen op het aantal beschikbare woningen.

Reageer op dit artikel