nieuws

Bouw duizenden woningen in Overijssel versneld uitgevoerd

bouwbreed Premium

zwolle – In Overijssel worden 3500 woningen versneld gebouwd. Dat is te danken aan de nauwe samenwerking tussen provincie, VROM, gemeenten, woningcorporaties en projectontwikkelaars. Deze aanjaagteams pakken gezamenlijk knelpunten aan ten gunste van de bouwproductie.

Gedeputeerde Th. Rietkerk van de provincie laat weten dat tien projecten in Overijssel sneller kunnen worden uitgevoerd.

Daarbij gaat het onder meer om de Hanzewijk in Kampen en de Bornsche Maten.

De aanjaagteams proberen knelpunten, zoals het gebrek aan financiering/financierders voor bodemsaneringen en stroperige vergunningsprocedures, aan te pakken. Het gaat zowel om uitbreiding van wijken als herstructurering van woongebieden.

Productietekort

Volgens Rietkerk zijn de aanjaagteams noodzakelijk omdat Overijssel nog met een fors productietekort aan woningen kampt. In totaal zijn acht aanjaagteams in Overijssel actief. Elk team houdt zich bezig met één bepaald gebied in Overijssel.

Het ministerie van VROM gaf de provincie Overijssel vorig jaar toestemming om versnelde procedures door te voeren voor woningbouw in Overijssel. Het betreft hier een landelijk pilotproject voor deregulering in de woningbouw.

Reageer op dit artikel