nieuws

Voorschriften verwerking gipsplaat straks dwingender

bouwbreed

rijswijk – Alle bedrijven in de plafond- en wandbranche hebben de Voorschriften Verwerking Gipsplaatsystemen op de bouwplaats ontvangen. De voorschriften zijn nu nog adviserend van aard, zoals bijvoorbeeld de Uitvoeringsrichtlijn (URL). Op termijn krijgen ze een dwingender karakter.

Is het gebouw wind- en waterdicht, is de temperatuur op de werkvloer voldoende, zijn alle natte werkzaamheden al uitgevoerd? Het zijn maar enkele vragen uit de checklist in de �Voorschriften Verwerking Gipsplaatsystemen op de bouwplaats�. De bouwer moet op deze vragen “ja” kunnen antwoorden voordat hij kan beginnen aan de afbouw met gipsplaatsystemen op metalen regelwerk.

De voorschriften zijn gepubliceerd door het Hoofdbedrijfschap Afbouw en Onderhoud (HAO) in Rijswijk in de vorm van een handzaam kaartje op zakformaat. De verwerkingsvoorschriften zijn opgesteld in samenwerking met de verwerkers (de Nederlandse Ondernemersvereniging voor Afbouwbedrijven, NOA), en fabrikanten (de Nederlandse Branche Vereniging Gips, NBVG).

De voorschriften bevatten de logistieke en technische richtlijnen voor de toepassing van gipsplaten op de bouwplaats. Dit om de kwaliteit van het afbouwen met gipsplaatsystemen te waarborgen. Fouten, zoals vervormingen en scheuren, moeten worden voorkomen, danwel beperkt.

Aandachtspunten die hoofdstuksgewijs aan de orde komen, zijn klimatologische bouwplaatsomstandigheden, materiaal en opslag, montage, voegafwerking en planning en logistiek.

Reageer op dit artikel