nieuws

Veiligheid

bouwbreed Premium

Zonder afbreuk te willen doen aan de kwaliteit van Cobouw en de daarbij behorende redactionele vrijheid, wil ik hierdoor gaarne reageren op �bouwactiefoto�s� die regelmatig worden geplaatst. Neem bijvoorbeeld de foto van bureau Combie Vreeman, Didam, geplaatst in Cobouw van 31 december 2004 (nummer 242) inzake de �Zestig taartpunten�, betonnen dekplaten die in twee rijen […]

Zonder afbreuk te willen doen aan de kwaliteit van Cobouw en de daarbij behorende redactionele vrijheid, wil ik hierdoor gaarne reageren op �bouwactiefoto�s� die regelmatig worden geplaatst. Neem bijvoorbeeld de foto van bureau Combie Vreeman, Didam, geplaatst in Cobouw van 31 december 2004 (nummer 242) inzake de �Zestig taartpunten�, betonnen dekplaten die in twee rijen werden neergelegd voor het cirkelvormige bergbezinkbassin in Gendringen.

Wat valt daar nu aan op? De foto toont een paar bouwvakkers die �op een aanzienlijke hoogte� een zware betonnen dekplaat op zijn plaats manoeuvreren. Zij dragen daarbij wel een helm, die in geval van een ongewenste gebeurtenis met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid geen bescherming zal bieden, maar werken verder geheel onbeveiligd. Zou de landelijke actie �1 op 6� nog niet iedereen hebben bereikt? Of spelen andere overwegingen mee? Een ieder zal bevestigen dat veiligheid deel uitmaakt van het bouwproces, maar eens te meer blijkt dat de praktijk weerbarstiger is.

Interessanter zou zijn geweest als de foto ook had aangegeven welke oplossing de aannemer, liefst samen met de leverancier, had bedacht om de gevolgen van valrisico�s te elimineren. Denkend aan het gezegde: “Goed voorbeeld doet goed volgen”, kan nu het beeld ontstaan van “Slecht voorbeeld doet …”.

Reageer op dit artikel