nieuws

Uitloging bouwmateriaal veel eenvoudiger te meten

bouwbreed Premium

den haag – De beoordeling van bouwmaterialen op uitloging van mogelijk schadelijke stoffen kan veel eenvoudiger. Daarmee valt heel wat te hakken in het wereldwijde woud aan uitloogproeven.

“De hypothese is, dat voor veel materialen dezelfde uitloogmechanismen een rol spelen. Wanneer die mechanismen bekend zijn, kan met een beperkt aantal proeven een breed scala aan materialen en toepassingen worden beoordeeld”, zo schrijven R. Eikelboom van VROM en ECN-medewerkers H. van der Sloot en J. Dijkstra in H2O, tijdschrift voor watervoorziening en waterbeheer.

Harmonisatie

Aansluitend op het beperkte aantal proeven kan via scenariobenaderingen de uitloging worden voorspeld voor specifieke toepassingen voor de korte en lange termijn.

Wereldwijd zijn vele uitloogproeven in gebruik en in ontwikkeling, zo schrijven de drie: “Omdat deze proeven onderling vaak niet goed vergelijkbaar zijn, rijst de vraag of het niet veel eenvoudiger kan. In het artikel wordt de stelling toegelicht dat een grote mate van harmonisatie mogelijk is.” Een dergelijke harmonisatie is nodig op grond van de EU-bouwproductenrichtlijn.

De drie doen hun constatering als afgeleide van een recente vergelijking tussen uitloogproeven die relevant zijn voor de beoordeling van de emissies naar drinkwater, grondwater en oppervlaktewater. In die studie, zo schrijven ze, “werd ook gekeken naar de onderliggende mechanismen om de uitloging in die proeven te controleren, waarbij getoetst werd in hoeverre de proeven inderdaad een goede voorspelling geven van de beoogde situaties.” Het bleek dat de uitloging wordt bepaald door een beperkt aantal mechanismen.

Dat biedt mogelijkheden voor een snellere toetsing: “Nadat de basiseigenschappen van een materiaal of product, alsmede zijn toepassingswijze zijn gekarakteriseerd, kan de routinecontrole veelal beperkt blijven tot enkele specifieke parameters, met behulp van één of enkele (vereenvoudigde) meetmethoden”.

Reageer op dit artikel