nieuws

Uitbreiding kliniek Hardenberg

bouwbreed

hardenberg – De komende jaren investeert Saxenburgh Groep ruim 30 miljoen euro in de uitbreiding van het Röpcke-Zweers Ziekenhuis in Hardenberg. Volgende week begint Van Dijk Bouw uit Hardenberg met de bouw van de nieuwe polikliniek, de ambulancepost en een apart gebouw voor het onderbrengen van de energiehuishouding.

De polikliniek verrijst aan de rechterkant van de entree. Verder komt er een vierde operatiekamer bij. De ambulancepost krijgt een eigen ingang en stalling- en overnachtingsruimte.

Met de nieuwbouw verdwijnt een groot deel van de huidige parkeerplaatsen. Het ziekenhuis heeft op het terrein een parkeerterrein gecreëerd waardoor er per saldo geen parkeerplaatsen verloren gaan.

Voor de toekomst wil het ziekenhuis een aanvraag indienen bij de College Bouw ziekenhuisvoorzieningen voor de aanleg van een parkeergarage, dat gedeeltelijk onder de nieuwe polikliniek wordt gebouwd.

De nieuwbouw van de polikliniek brengt geen evacuaties van patiënten met zich mee. Tijdens de bouw blijft de oude polikliniek gewoon in gebruik, totdat het project is afgerond. Daarna krijgt de oudbouw een andere invulling. Waarschijnlijk eind 2005 kan de polikliniek in gebruik worden genomen.

Gedaantewisseling

In de tweede fase ondergaat de plattegrond van het ziekenhuis een complete gedaantewisseling. Een atrium met ontvangsthal gaat de centrale corridor vormen die vanaf de entree tot de achterkant van het ziekenhuis alle afdelingen ontsluit.

IAA Architecten uit Enschede heeft een logischer indeling van het ziekenhuis gemaakt. Het huidige beddenhuis met 197 bedden wordt omgebouwd tot laboratoriumruimten en kantoren. Er wordt een nieuw beddenhuis gerealiseerd. De tweede fase van het project is nog niet aanbesteed. Het is ook nog onbekend hoeveel dit projectdeel gaat kosten en wanneer begonnen wordt met de bouw.

Psychiatrisch

Project-architect A. Jekel verwacht dat circa 2010 de complete operatie is afgerond.

Er wordt al druk gewerkt aan de bouw van het Regionaal Geestelijk Gezondheid Centrum dat aan de achterkant van het ziekenhuis verschijnt. In deze slingerende vleugel met drie zijbeuken krijgen de paaz-afdeling van het ziekenhuis, het psychiatrisch ziekenhuis De Zwolse Poort, het RIAGG Zwolle en RIBW (Regionale Instelling Beschermd Wonen) onderdak.

Het ziekenhuis hoopt door deze fysieke reorganisatie de geestelijke zorg in de regio beter op elkaar af te stemmen. De planning is om het centrum eind 2005 op te leveren.

Reageer op dit artikel