nieuws

Strengere eisen aan bouw in rampgebied

bouwbreed

den haag – De verwoestende vloedgolven in Zuidoost-Azië hebben in veel van de getroffen landen geleid tot een omslag in het denken over het kustbeleid. In onder meer Thailand, Sri Lanka en Indonesië zijn nu de eerste plannen gepresenteerd voor restricties in de bebouwing langs de zee en voor een betere (natuurlijke) kustbescherming.

De Indonesische overheid stelt een drastische aanpassing van het bouwbeleid langs de kusten voor. Vooral bij de wederopbouw van de verwoeste plaatsen in de provincie Atjeh moeten er stringente regels gaan gelden, die moeten voorkomen dat opnieuw hele kustgemeenschappen door een vloedgolf kunnen worden verzwolgen.Zo dienen dorpen en steden minimaal 3,5 kilometer van de zee te worden opgebouwd. Langs de kust moeten meer mangrovebossen, plantages en viskwekerijen komen.

Ook in Thailand zal de ramp zeker leiden tot een nieuw �kustbeleid�. Er wordt gewerkt aan nieuwe regels die betrekking hebben op de bouw van woningen en toeristische accommodaties. In Sri Lanka heeft de regering eveneens besloten tot nieuwe regels. Nieuwe gebouwen moeten minimaal 300 meter van het strand staan.

Milieuorganisaties hebben erop gewezen dat de verwoestingen in de getroffen landen mede zo groot zijn, omdat langs de kusten vaak ongebreideld en ondoordacht is gebouwd. Natuurlijk barrières zoals mangrovebossen zijn weggehaald om ruimte te maken voor (toeristische) gebouwen.

De internationale donorconferentie in Jakarta over de ramp heeft donderdag besloten tot de oprichting van een waarschuwingssysteem tegen tsunami�s in de Indische Oceaan. Deskundigen menen dat zo�n systeem het leven van veel mensen had kunnen redden.

Bouwontwerp

De internationale organisatie Habitat for Humanity heeft het Habitat Wederopbouwfonds Azië Giro 6004 opgericht. Daarmee wil zij structurele wederopbouw financieren. Om snel veel mensen te kunnen voorzien van een veilige en degelijke huisvesting is er speciaal bouwontwerp opgesteld, waarbij huizen modulair worden opgebouwd. De basisstructuur bestaat uit alleen een dak op palen, voor de eerste beschutting en naar lokaal gebruik voorzien van gevlochten matten voor primaire bescherming. Later kan deze basisconstructie naar vermogen worden uitgebouwd tot een volwaardige en degelijke woning.

Drinkwaterreservoirs

De Nederlandse waterleidingsector helpt bij de wederopbouw van de drinkwatervoorziening in Atjeh, de Indonesische provincie die zwaar getroffen is. Naar verwachting komt in totaal 4 miljoen euro beschikbaar voor het project. Eén miljoen euro komt van de waterleidingsector, 500.000 van de provincie Noord-Holland en de rest van een aantal ministeries.

In het getroffen gebied worden drinkwaterreservoirs geplaatst. Die worden de komende maanden steeds bijgevuld door middel van tankwagens. Verder komen er eenvoudig bedienbare filterinstallaties, die goed en betrouwbaar drinkwater kunnen produceren.

Reageer op dit artikel