nieuws

SER spreekt zich uit tegen klokkenluidersfonds

bouwbreed

den haag – Een fonds voor vergoedingen aan klokkenluiders is niet nodig. Melders van onregelmatigheden zijn voldoende beschermd tegen benadeling en onrechtvaardig ontslag volgens bestaande gedragsregels.

Dat stelt de Sociaal-Economische Raad (SER) in een advies aan minister De Geus (sociale zaken). De bewindsman had het advies gevraagd omdat de Tweede Kamer vroeg of bestaande regels voldoende bescherming bieden aan klokkenluiders. Bovendien wilde het parlement weten of het nuttig is een fonds in te richten voor schadeloosstelling van klokkenluiders. Dat kan werknemers net het juiste duwtje geven voor het melden van misstanden.

Aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer is klokkenluider Ad Bos. Hij heeft sinds hij de schaduwboekhouding openbaar maakte geen werk meer. De oppositie in de Tweede Kamer vindt dat hij een financiële tegemoetkoming moet krijgen voor het blootleggen van de verboden prijsafspraken in de bouw. Een fonds kan uitkomst bieden, maar de SER vindt dat nu niet nodig.

De markt moet volgens de raad allereerst zelf een procedure ontwikkelen die erin voorziet dat “werknemers op een veilige en adequate wijze melding kunnen doen van eventuele misstanden in de onderneming.”

Gedragscode

Als leidraad kan de gedragscode voor klokkenluiden dienen die de Stichting van de Arbeid in 2003 heeft opgesteld. Daarin staat dat elk bedrijf een vertrouwenspersoon moet aanstellen. Daar kan een mogelijke klokkenluider misstanden eerst intern melden. Het vermoeden van de klokkenluider moet wel op redelijke gronden gebaseerd zijn en passend en evenredig aan de orde zijn gesteld. Ook dient het maatschappelijk belang van de bekendmaking groter te zijn dan dat van de werkgever.

Als aan al deze voorwaarden is voldaan voldoet de melder aan de eisen voor openbaarmaking van de feiten en is hij beschermd. Dat voorkomt dat hij ontslag krijgt vanwege het aan de kaak stellen van onregelmatigheden.

Reageer op dit artikel