nieuws

School wil niet bouwen maar les geven

bouwbreed Premium

Inmiddels is BouwBeter uitgegroeid tot een sterk netwerk van innovatieve bedrijven. Het einddoel – een transparante markt met ondernemingen die gebruikers en opdrachtgevers centraal stellen – is nog niet bereikt, maar de eerste stappen zijn gezet. Kritisch blikken deelnemers aan het BouwBeter-netwerk in een korte serie artikelen naar de toekomst. In deze bijdrage constateert Anton aan de Stegge dat er bij klanten een schreeuwende behoefte is aan een andere aanpak van het bouwproces. Essentieel in zijn visie is het bieden van toegevoegde waarde voor de klant, door specialisatie en procesbeheersing. De hele sector kan volgens hem profiteren van deze aanpak: “Bedrijven moeten kiezen om gekozen te worden.”

Als wij het vertrouwen van klanten willen herwinnen en onze bedrijfsresultaten structureel willen verbeteren, is er sprake van een eenvoudige taak. Dan moeten wij meer waarde creëren voor onze klanten. Alleen dan zullen klanten bereid zijn om ons beter te belonen voor onze inspanningen.

Veel ondernemingen hebben moeite om hun hoofd boven water te houden. De veelgeprezen samenwerking in de bouw levert vooral hoge juridische kosten op en een overbelaste Raad van Arbitrage. De faalkosten in de sector blijven onverminderd hoog. Als je alle vermijdbare kosten optelt, gaat het volgens onze berekeningen om zo�n 20 tot 25 procent.

Intussen is er een schreeuwende behoefte bij klanten aan een andere aanpak van het bouwproces. Een jaar geleden hebben wij in het kader van de zogenaamde �ConstrucTable� gesprekken gevoerd met tientallen klanten over hun wensen. We spraken met vertegenwoordigers van onder andere provincies, Rijkswaterstaat, Albert Heyn, de Vereniging Eigen Huis en scholen. Zij gaven unaniem te kennen dat zij afwillen van de huidige werkwijze in de sector. Zij willen niet langer intensief betrokken zijn bij het ontwikkelen en ontwerpen van huisvesting.

Er zijn in onze visie twee manieren om aan deze wens van klanten tegemoet te komen en meer waarde voor hen te creëren: specialisatie en integrale procesbeheersing.

Levenscyclus

Wat klanten willen, is doen waar ze goed in zijn. En dat is zelden stenen stapelen. Zo willen scholen niet bouwen, maar les geven. Scholen willen samenwerken met een partner in de huisvestingssector die zich heeft verdiept in hun primaire proces. Ze zoeken een partner die bijvoorbeeld begrijpt dat lesmethoden en functies van klaslokalen regelmatig veranderen. Sommige scholen zouden een schoolgebouw bij voorkeur huren van een partij die ook zorgt voor het onderhoud, zodat ze al hun tijd en energie kunnen investeren in onderwijs.

Ondernemingen in de huisvestingssector moeten zich verdiepen in de wensen van klanten. De vraagspecificatie moet helder zijn. Daarvoor is specialistische kennis nodig en die zullen ondernemingen in huis moeten halen. Maar omdat je nu eenmaal niet overal in gespecialiseerd kunt zijn, zullen bedrijven keuzes moeten maken. Verdiep je bijvoorbeeld in de behoeften van de vergrijzende bevolking en specialiseer je in seniorenhuisvesting. Alle bouwbedrijven binnen Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB) hebben zich inmiddels al verplicht om zich op de een of andere manier te specialiseren.

Als wij erin slagen met kennis van zaken passende huisvestingsoplossingen aan te bieden, kunnen klanten zich beperken tot het presenteren van hun wensen en hun budget. Op basis van pasklare concepten die wij aanbieden kunnen ze vervolgens keuzes maken. Dat klinkt idealistisch, maar in veel bedrijfstakken is dit volstrekt normaal. Als autokoper hoef je je toch ook niet te verdiepen in de technische specificaties van de motor van je nieuwe auto? De huisvestingssector zal moeten leren concrete producten aan te bieden. Ze moeten kiezen om gekozen te worden.

De tweede manier om meer waarde te creëren voor klanten is het beheersen van het bouwproces. De overheersende visie is dat elk bouwproject en -proces uniek is. Wij zijn echter van mening dat het bouwproces probleemloos opgedeeld kan worden in fasen die elke keer hetzelfde zijn. Wij hebben een gedetailleerd �Proces Protocol� opgesteld dat de totale levenscyclus van een gebouw beschrijft: van ontwikkeling naar ontwerp, bouw en sloop.

Als je het proces beheerst, ben je beter in staat kwaliteit te leveren en faalkosten te vermijden. We streven echter niet alleen naar procesbeheersing, maar naar �integrale� procesbeheersing. Wij vinden het namelijk essentieel dat je samenwerkt met partners die op basis van gelijkwaardigheid betrokken zijn bij het proces. Je kunt het bouwproces nu eenmaal niet beheersen als iedereen zijn eigen gang gaat.

Op dit moment claimen tal van ondernemingen in de sector wel dat ze samenwerken, maar in feite is er hooguit sprake van �working apart together�. Bedrijven blijven hun eigen kunstje doen en passen zich amper aan. Samenwerken zonder een hoger doel is zinloos. En dat doel moet een betere beheersing van het bouwproces, en uiteindelijk het creëren van meer toegevoegde waarde zijn.

Overtreffen

�Partnering� is essentieel, het legt een lijn naar de persoonlijke relatie. Je moet wat voor elkaar over hebben. Wij gebruiken daarom niet meer het woord samenwerken, maar �partnering� om duidelijk te maken dat het hier over meer gaat dan samenwerken. Bij ASVB staat de klant centraal. Het doel van samenwerken is om de verwachtingen van die klant te overtreffen. Je moet samenwerken om die klant op de juiste wijze te benaderen. Bijvoorbeeld als een klant met een probleem zit op organisatieniveau, dan kun je niet als bouwer je diensten aanbieden. Je bent dan niet geloofwaardig, dus je hebt samenwerking nodig met een partij die wel op organisatieniveau diensten kan leveren.

Er zijn veelbelovende initiatieven, zowel bij klanten als bij bedrijven in de huisvestingssector. Maar gemeengoed is de nieuwe aanpak bepaald niet. Er zijn wel veelbelovende initiatieven, zowel bij klanten als bij bedrijven in de huisvestingssector. Dit moet op termijn bijdragen aan het besef dat innovatie even nuttig is als nodig.

Anton aan de Stegge

Directeur van Aan de Stegge Verenigde Bedrijven (ASVB) in Deventer en deelnemer van innovatienetwerk BouwBeter in Rotterdam

Strategisch

Bouwbeter is een samenwerkingsverband van innovatieve bedrijven in de bouw. Door kennis bijeen te brengen te delen, stimuleert dit samenwerkingsverband innovatie op een strategisch niveau. De kracht is dat er een brug wordt geslagen van innovatieve kennis naar de praktijk. Op deze wijze komt er nieuwe en actuele kennis beschikbaar zodat bedrijven van elkaar kunnen leren.

info: C.Klompe@sbr.nl

Vraagspecificatie

moet helder

Reageer op dit artikel