nieuws

Ruimtelijke invloed Rijk nader uitgewerkt

bouwbreed

den haag – Minister Dekker (VROM) heeft een nadere uitwerking van de Nota Ruimte naar de Tweede Kamer gestuurd. Het betreft projecten die zonder directe betrokkenheid van het Rijk niet van de grond komen. De projecten kunnen overigens nog veranderen. Als voorbeeld noemt Dekker de Zuiderzeelijn.

De Zuiderzeelijn is als project opgenomen in het programma Noordvleugel onder verantwoordelijkheid van minister Peijs (verkeer). Na het vernietigende oordeel van de commissie Duivesteijn is het mogelijk dat de snelle verbinding tussen Schiphol en Groningen niet doorgaat. Naast de inhoud van programma�s kan volgens Dekker de tijdsplanning van projecten nog veranderen.

De programma�s bestaan uit projecten die zonder betrokkenheid van het Rijk niet, of te laat, worden gerealiseerd door gemeenten, provincies en marktpartijen. De andere overheden kunnen wel trekker zijn van afzonderlijke projecten. Voor de markt is de betrokkenheid per regio aangegeven. Zo is bijvoorbeeld bij de Zuidplaspolder in de driehoek Rotterdam-Zoetermeer-Gouda een private grondbank betrokken. Philips speelt een grote rol bij de brainport Eindhoven als initiatiefnemer van de High Tech Campus.

De uitwerking bevat per programma concrete projecten, de komende besluiten en de verantwoordelijkheidsverdeling. Grofweg zijn vier gebieden uitgekozen voor grotere invloed van het Rijk gekoppeld aan een bewindspersoon die verantwoordelijk is voor het programma. De betrokken ministeries volgen samen de ontwikkelingen. De uitwerking van Dekker loopt vooruit op de behandeling van de Nota ruimte in de Tweede Kamer op 17 januari.

Reageer op dit artikel